reklama

Maryja niosła swój krzyż razem z Synem

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" w Niedzielę Palmową 9.04.2006

Bracia i siostry, za chwilę delegacja młodzieży niemieckiej przekaże swym australijskim rówieśnikom Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Jest to krzyż, który umiłowany Jan Paweł II powierzył młodym w 1984 r., aby nieśli go przez świat jako znak miłości Chrystusa do ludzkości. Pozdrawiam kard. Joachima Meisnera, arcybiskupa Kolonii, i kard. George'a Pella, arcybiskupa Sydney, którzy zechcieli być tu w tak ważnym momencie. Przekazanie krzyża po każdym światowym spotkaniu stało się już «tradycją», pojmowaną w dosłownym znaczeniu słowa traditio — przekazanie, rytuałem o wielkim znaczeniu symbolicznym, który trzeba przeżywać z wielką wiarą, starając się iść za Jezusem drogą nawrócenia. Tej wiary uczy nas Najświętsza Maryja Panna, która jako pierwsza «uwierzyła» i niosła swój własny krzyż razem z Synem, a potem wraz z Nim zaznała radości zmartwychwstania. Dlatego właśnie krzyżowi młodych towarzyszy ikona Najświętszej Maryi Panny, kopia wizerunku Maryi Salus Populi Romani, czczonego w Bazylice Matki Bożej Większej, najstarszej na Zachodzie bazylice poświęconej Matce Bożej.

Po peregrynacji przez kilka krajów Afryki, mającej zaświadczyć, że Chrystus i Jego Matka są blisko mieszkańców tego kontynentu, doznających tak wielu cierpień, Krzyż i ikona maryjna Światowych Dni Młodzieży od lutego przyszłego roku będą gościć w różnych regionach Oceanii, a następnie przemierzą diecezje australijskie i na koniec w lipcu 2008 r. dotrą do Sydney. Jest to duchowa pielgrzymka, w której uczestniczy cała wspólnota chrześcijańska, a w sposób szczególny młodzi.

po angielsku:

Pozdrawiam pielgrzymów i turystów angielskojęzycznych obecnych tu w Niedzielę Palmową, kiedy głosimy, że Jezus, wzór pokory, jest naszym Mesjaszem i Królem. W szczególny sposób pozdrawiam kard. George'a Pella, arcybiskupa Sydney, a wraz z nim młodych Australijczyków. Chcemy ich zapewnić, że my wszyscy będziemy im pomagać i wspierać ich duchowo, gdy będą przygotowywać się do Światowego Dnia Młodzieży w 2008 r., którego będą gospodarzami. Modlę się, aby każdemu z was tu obecnych i waszym rodzinom Bóg błogosławił siłą i mądrością.

po niemiecku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów niemieckojęzycznych, a zwłaszcza was, drodzy młodzi, którzy przybyliście tutaj wraz z kard. Meisnerem, arcybiskupem Kolonii, by przekazać waszym australijskim przyjaciołom Krzyż Światowych Dni Młodzieży i ikonę Matki Bożej. Oba te symbole Światowych Dni Młodzieży w czasie swojej wędrówki przez kraje i kontynenty powinny wytyczyć szlak łaski, który pomoże wielu ludziom odnaleźć sens własnego życia. Niech w was wszystkich Duch Święty rozbudzi i utrwali silną i żywą wiarę, niech da wam radość, która będzie dla wszystkich ludzi świadectwem miłości Chrystusa. Niech was Pan błogosławi!

po francusku:

Pozdrawiam serdecznie młodzież francuskojęzyczną. Niech krzyż Jezusa, znak miłości Boga do ludzkości, towarzyszy wam w całym waszym życiu. Niech będzie symbolem nadziei, która was ożywia, i wiary, która pozwala wam iść naprzód, z pomocą Maryi, drogami nawrócenia serc! Wszystkim życzę dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia.

po hiszpańsku:

Pozdrawiam pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, a zwłaszcza młodych. Niech Krzyż Światowych Dni Młodzieży będzie zawsze znakiem miłości Chrystusa do ludzkości. Noście go w swoim sercu i ukazujcie wszystkim, zwłaszcza waszym kolegom, jako narzędzie zbawienia. Niech Najświętsza Maryja Panna towarzyszy wam na tej drodze nawrócenia i nadziei.

po portugalsku:

Pozdrawiam bardzo gorąco obecną tu młodzież portugalskojęzyczną. Wzywam wszystkich, by głosili Chrystusa, który jest światłością i życiem dla ludzi, oraz by uważnie słuchali Jego słów niosących pokój i pojednanie: «Ufajcie, jam zwyciężył świat». Do zobaczenia w Sydney, jeśli Bóg zechce.

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków, a szczególnie młodzież. Za chwilę młodzi Niemcy przekażą swoim rówieśnikom z Australii Krzyż Światowego Dnia Młodzieży i obraz Matki Bożej — symbole wiary i pokoju między narodami. Niech krzyż Chrystusa przemienia wasze życie, a Matka Boża, której was polecam, niech was prowadzi. Niech Bóg wam błogosławi!

po włosku:

Bracia i siostry, pośród zdobiących plac drzew oliwnych, podarowanych nam przez region Apulia, módlmy się z wiarą do Pana, aby ten krzyż i ta ikona były narzędziami pokoju i pojednania między poszczególnymi ludźmi i narodami. Prośmy też o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę, aby ta nowa pielgrzymka, która dzisiaj się rozpoczyna, wydała liczne owoce.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama