Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Rozważanie przed modlitwą "Regina Caeli" 13 kwietnia 2008Drodzy bracia i siostry!

W tę IV Niedzielę Wielkanocną, której liturgia ukazuje nam Jezusa jako Dobrego Pasterza, obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Na każdym kontynencie wspólnoty kościelne zgodnie proszą Pana o liczne i święte powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i misyjnego oraz do chrześcijańskiego małżeństwa, a także rozważają temat: «Powołania w służbie Kościoła-misji». W tym roku Światowy Dzień Modlitw o Powołania wpisuje się w perspektywę Roku Pawłowego, który rozpocznie się 28 czerwca br. i będzie upamiętnieniem 2000. rocznicy urodzin Apostoła Pawła, misjonarza w pełnym znaczeniu tego słowa. W doświadczeniu Apostoła Narodów, którego Pan powołał, by był sługą Ewangelii, powołanie i misja są nieodłączne. Jest on zatem wzorem dla każdego chrześcijanina, a w sposób szczególny dla misjonarzy ad vitam, czyli mężczyzn i kobiet poświęcających się całkowicie głoszeniu Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali: to powołanie wciąż zachowuje w pełni swoją aktualność. Posługę misyjną pełnią przede wszystkim kapłani, głosząc słowo Boże i udzielając sakramentów, a także ukazując uzdrawiającą obecność Jezusa Chrystusa poprzez otaczanie pasterską troską wszystkich, zwłaszcza chorych, małych, ubogich. Dziękujmy Bogu za tych naszych braci, którzy oddają się bez reszty posłudze duszpasterskiej, przypieczętowując niekiedy swoją wierność Chrystusowi ofiarą życia — również wczoraj stało się to udziałem dwóch zakonników, zabitych w Gwinei i w Kenii. Winni im jesteśmy podziw i wdzięczność, a także modlitwę o spokój ich duszy. Módlmy się także o to, by coraz liczniejsze były szeregi tych, którzy postanawiają radykalnie żyć Ewangelią, składając śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa: ci mężczyźni i kobiety odgrywają pierwszorzędną rolę w ewangelizacji. Niektórzy z nich oddają się kontemplacji i modlitwie, inni różnorodnej pracy wychowawczej i charytatywnej, ale wszystkich ich jednoczy ten sam cel, jakim jest dawanie świadectwa o pierwszeństwie Boga w stosunku do wszystkiego i szerzenie Jego królestwa w każdym środowisku społecznym. Liczni — napisał sługa Boży Paweł VI — «są przedsiębiorczy, a ich apostolstwo często odznacza się pomysłowością i oryginalnością, które wzbudzają podziw u patrzących. Są wielkoduszni, często znajdują się na najodleglejszych stacjach misyjnych, gdzie nierzadko grożą im wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia» (Evangelii nuntiandi, 69). Nie należy wreszcie zapominać, że również powołanie do chrześcijańskiego małżeństwa jest powołaniem misyjnym: małżonkowie są bowiem powołani, by żyć Ewangelią w rodzinach, w środowiskach pracy, we wspólnotach parafialnych i społecznych. W pewnych przypadkach służą też cenną współpracą w misji ad gentes.

Drodzy bracia i siostry, prośmy Maryję o macierzyńską opiekę nad różnymi powołaniami istniejącymi w Kościele, aby się rozwijały, nabierając charakteru misyjnego. Zawierzam Jej, Matce Kościoła i Królowej Pokoju, również szczególne doświadczenie misyjne, jakim będzie dla mnie w najbliższych dniach apostolska podróż do Stanów Zjednoczonych Ameryki i wizyta w ONZ, a was wszystkich proszę o towarzyszenie mi modlitwą.

Do pielgrzymów z krajów angielskojęzycznych Benedykt XVI powiedział:

Pozdrawiam wszystkich obecnych tu pielgrzymów i gości angielskojęzycznych. W najbliższy wtorek opuszczę Rzym, by udać się z wizytą do Organizacji Narodów Zjednoczonych i do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z różnymi grupami, z którymi się spotkam, pragnę dzielić się słowem naszego Pana, które jest słowem życia. Chrystus jest naszą nadzieją! Chrystus jest podstawą naszej nadziei na pokój, sprawiedliwość i wolność, które daje prawo Boga urzeczywistniające się w Jego przykazaniu, byśmy się nawzajem miłowali. Drodzy bracia i siostry, proszę was wszystkich, abyście modlili się o pomyślny przebieg mojej wizyty, by mogła być ona czasem duchowej odnowy dla wszystkich Amerykanów. Proszę Jezusa, Dobrego Pasterza, aby otaczał opieką i prowadził wszystkich tutaj obecnych.

Po polsku Papież powiedział:

Moje serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dzisiejsza niedziela jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania. Was wszystkich proszę o modlitwę, by w świecie nie zabrakło robotników na żniwie Pańskim. Młodych pragnę zachęcić, by mieli odwagę pójść za głosem Chrystusa. Waszym intencjom polecam również moją podróż apostolską do Stanów Zjednoczonych. Z serca wam wszystkim błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misje ewangelizacja powołania powołanie św. Paweł kapłaństwo misjonarz powołanie misyjne dzień modlitw o powołania
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W