Podziały wśród chrześcijan zniekształcają oblicze Kościoła

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 20.01.2013

Podziały wśród chrześcijan zniekształcają oblicze Kościoła Czego oczekuje od nas Pan na rzecz jedności chrześcijan? Modlitwy, sprawiedliwości, umiłowania dobra i pokornego pójścia za Nim
(@Pontifex_pl)

Drodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejszej liturgii czytamy Ewangelię mówiącą o weselu w Kanie, wydarzeniu opowiedzianym przez Jana, który był jego naocznym świadkiem. O wydarzeniu tym czytamy w niedzielę, która następuje bezpośrednio po okresie Bożego Narodzenia, ponieważ wraz z pokłonem Mędrców ze Wschodu i chrztem Jezusa stanowi trylogię epifanii, czyli objawienia się Chrystusa. Podczas wesela w Kanie ma miejsce «początek znaków» (J 2, 11), to znaczy pierwszy cud dokonany przez Jezusa, przez który ukazał On publicznie swoją chwałę, wzbudzając wiarę swoich uczniów. Przywołajmy pokrótce to, co wydarzyło się podczas uroczystości weselnych w Kanie Galilejskiej. Tak się stało, że zabrakło wina, i Maryja, Matka Jezusa, zwróciła na to uwagę swojemu Synowi. On odpowiedział, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina; ale potem wysłuchał prośby Maryi, i gdy napełniono wodą sześć wielkich stągwi, przemienił wodę w wino, wino znakomite, lepsze od poprzedniego. Poprzez ten «znak» Jezus objawia się jako mesjanistyczny Oblubieniec, który przyszedł, aby zawrzeć ze swoim ludem nowe i wieczne Przymierze, zgodnie ze słowami proroków: «Jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje» (Iz 62, 5). Wino jest symbolem tej radości z miłości; ale nawiązuje też do krwi, którą Jezus przeleje na końcu, aby przypieczętować swój pakt oblubieńczy z ludzkością.

Kościół jest oblubienicą Chrystusa, który swą łaską czyni go świętym i pięknym. Jednakże ta oblubienica, składająca się z istot ludzkich, nieustannie potrzebuje oczyszczenia. Jednym z najpoważniejszych grzechów, które zniekształcają oblicze Kościoła, jest grzech przeciwko jego widzialnej jedności, zwłaszcza historyczne podziały, które rozdzieliły chrześcijan i które nie zostały jeszcze przezwyciężone. Właśnie w tych dniach, od 18 do 25 stycznia, obchodzony jest doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, czas zawsze oczekiwany przez wiernych i wspólnoty, który rozbudza we wszystkich pragnienie i zaangażowanie duchowe na rzecz pełnej jedności. Bardzo znaczące pod tym względem było czuwanie modlitewne, które niemal przed miesiącem dane mi było przeżywać na tym placu wraz z wieloma tysiącami młodych z całej Europy oraz ze Wspólnotą ekumeniczną z Taizé: była to chwila łaski, w której doświadczyliśmy, jak pięknie jest być jednym w Chrystusie. Zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli urzeczywistnić to, «czego Bóg od nas oczekuje?» (por. Mi 6, 6-8) — zgodnie z tegorocznym tematem Tygodnia, zaproponowanym przez kilka wspólnot chrześcijańskich w Indiach, które wzywają do zdecydowanego zaangażowania się na rzecz widzialnej jedności wszystkich chrześcijan i do przezwyciężenia, jako bracia w Chrystusie, wszelkiego rodzaju niesprawiedliwej dyskryminacji. W najbliższy piątek, na zakończenie tych dni modlitwy, będę przewodniczył Nieszporom w bazylice św. Pawła za Murami, w obecności przedstawicieli innych Kościołów i Wspólnot kościelnych.

Drodzy przyjaciele, do modlitwy o jedność chrześcijan, pragnąłbym dołączyć po raz kolejny modlitwę o pokój, aby w trwających, niestety, różnych konfliktach zbrojnych ustały haniebne masakry bezbronnej ludności cywilnej, by zaniechano wszelkiej przemocy i by znaleziono odwagę, potrzebną do dialogu i do negocjacji. W obu tych intencjach wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask.

po polsku:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego temat inspirują słowa proroka Micheasza: «Czego Bóg od nas oczekuje?» (por. Mi 6, 8). Naszą odpowiedzią niech będzie modlitwa, szczery, ekumeniczny dialog, poszukiwanie prawdy, gesty zrozumienia i pojednania. Niech Duch Święty zjednoczy nas we wspólnym wyznawaniu wiary i sprawi, «abyśmy wszyscy stanowili jedno» (por. J 17, 21). Waszym ekumenicznym dążeniom z serca błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama