Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Módlmy się o zesłanie Ducha Świętego

Rozważanie przed modlitwą "Regina Caeli" 20 maja 2007Drodzy Bracia i Siostry!

Pragnę przede wszystkim jeszcze raz wyrazić Panu podziękowanie za podróż apostolską do Brazylii, która trwała od 9 do 14 maja. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy mi towarzyszyli modlitwą. Celem tej mojej wizyty pasterskiej była, jak wiecie, inauguracja V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Przed tym wielkim wydarzeniem kościelnym miałem także sposobność spotkać się z brazylijską wspólnotą chrześcijańską. Liczni wierni przybyli z tej okazji do Săo Paulo, zwłaszcza na kanonizację pierwszego błogosławionego rodem z Brazylii, br. Antoniego od św. Anny Galvăo. Zamierzam omówić szerzej tę podróż w przyszłą środę podczas audiencji generalnej. A teraz wzywam was do dalszej modlitwy w intencji Konferencji, która odbywa się w Aparecidzie, oraz za pielgrzymujący Lud Boży, który mieszka w Ameryce Południowej.

Innym bodźcem do refleksji i modlitwy jest dzisiaj doroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego temat brzmi: «Dzieci i środki przekazu jako problem wychowawczy». Wyzwania wychowawcze pojawiające się w dzisiejszym świecie często mają związek z oddziaływaniem mass mediów, które rywalizują ze szkołą, Kościołem, a nawet rodziną. W tej sytuacji nabiera zasadniczego znaczenia odpowiednie przygotowanie do właściwego korzystania z mediów: rodzice, nauczyciele i wspólnota kościelna są wezwani do współpracy, aby tak wychowywać dzieci i młodzież, by były selektywne, miały zmysł krytyczny i zamiłowanie do tego, co wartościowe z estetycznego i moralnego punktu widzenia. Lecz także media muszą przyczyniać się do realizacji tego zadania wychowawczego, broniąc godności osoby, małżeństwa i rodziny oraz propagując zdobycze i cele cywilizacyjne. Programy zachęcające do przemocy i zachowań antyspołecznych lub przedstawiające w sposób wulgarny ludzką płciowość są nie do przyjęcia, tym bardziej jeśli są przeznaczone dla nieletnich. Ponawiam zatem apel do odpowiedzialnych za przemysł medialny i pracowników środków społecznego przekazu, aby stali na straży wspólnego dobra, szanowali prawdę i chronili godność osoby i rodziny.

Drodzy bracia i siostry, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, którą wspominaliśmy w liturgii w ubiegły czwartek, w niektórych krajach jest obchodzona dzisiaj. Jezus wraca do Ojca, otwierając nam drogę do życia wiecznego i sprawiając, że możemy otrzymać dar Ducha Świętego. Tak jak wówczas apostołowie, również my po Wniebowstąpieniu módlmy się o zesłanie Ducha, w duchowym zjednoczeniu z Najświętszą Maryją Panną (por. Dz 1, 12--14). Niech za Jej wstawiennictwem dane będzie Kościołowi przeżyć nową Pięćdziesiątnicę.

Po polsku Benedykt XVI powiedział:

Pozdrawiam serdecznie rodaków Sługi Bożego Jana Pawła II. Przedwczoraj była rocznica jego urodzin. Dziękuję wam za modlitwy o jego beatyfikację i za moje pielgrzymowanie do Brazylii. Ta podróż była ważnym wydarzeniem dla Kościoła. Niech Chrystus, który wstąpił do nieba, umocni waszą wiarę. Z nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: massmedia media Duch Święty rodzina przemoc środki społecznego przekazu Brazylia podróż do Brazylii zesłanie Ducha Świątego Dzień Środków Społecznego Przekazu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W