Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Obrona rodziny jest obroną dobra osoby i społeczeństwa

30 XII 2007 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»30 grudnia, jak w każdą niedzielę, Benedykt XVI odmówił z okna swej prywatnej biblioteki modlitwę «Anioł Pański». Zwrócił się także do uczestników manifestacji w obronie rodziny, która zgromadziła na ulicach Madrytu ponad półtora miliona osób. Odbywała się ona pod hasłem: «Wszystko dla rodziny, nic kosztem rodziny».

Drodzy bracia i siostry!

Dziś jest niedziela Świętej Rodziny. Rozważając Ewangelie Mateusza i Łukasza podążamy wzrokiem ku Jezusowi, Maryi i Józefowi i wielbimy tajemnicę Boga, który zechciał narodzić się z kobiety, Najświętszej Panny, i przyjść na ten świat tak jak wszyscy ludzie. W ten sposób uświęcił rzeczywistość rodziny, napełnił ją Bożą łaską i objawił w pełni jej powołanie i misję. Wiele uwagi poświęcił rodzinie Sobór Watykański II. Małżonkowie — stwierdził — są dla siebie nawzajem i dla dzieci świadkami wiary i miłości Chrystusa (por. Lumen gentium, 35). Rodzina chrześcijańska uczestniczy w ten sposób w proroczej misji Kościoła: swoim sposobem życia «donośnym głosem przepowiada zarówno obecne moce królestwa Bożego, jak i nadzieję błogosławionego życia» (tamże). Jak niestrudzenie powtarzał mój czcigodny i umiłowany poprzednik Jan Paweł II, dobro osoby i społeczeństwa jest ściśle związane ze «zdrową sytuacją» rodziny (por. Gaudium et spes, 47). Dlatego Kościół angażuje się w obronę i umacnianie «przyrodzonej godności i wielkiej i świętej wartości» — jak mówi Sobór — małżeństwa i rodziny (tamże). Taki cel przyświeca ważnemu zgromadzeniu, odbywającemu się właśnie dzisiaj w Madrycie, do którego uczestników zwrócę się teraz po hiszpańsku.

Spotkanie Rodzin w Madrycie

Pozdrawiam uczestników Spotkania Rodzin, które odbywa się w dzisiejszą niedzielę w Madrycie, a także kardynałów, biskupów i kapłanów, którzy im towarzyszą. Rozważając tajemnicę Syna Bożego, który przyszedł na świat otoczony miłością Maryi i Józefa, zachęcam rodziny chrześcijańskie, aby odnajdowały w swym życiu pełną miłości obecność Pana. Pragnę zachęcić je również, aby czerpiąc natchnienie z miłości Chrystusa do ludzi — dawały światu świadectwo o pięknie miłości ludzkiej, małżeństwa i rodziny. Rodzina bowiem, oparta na nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety, stanowi uprzywilejowane środowisko, w którym życie ludzkie przyjmuje się i chroni od początku aż po jego naturalny kres. Podstawowym prawem i obowiązkiem rodziców jest wychowywanie dzieci w wierze oraz w duchu wartości uszlachetniających ludzkie istnienie. Warto zajmować się rodziną i małżeństwem, gdyż warto zajmować się istotą ludzką, najcenniejszą istotą stworzoną przez Boga.

W sposób szczególny zwracam się do dzieci, aby kochały swych rodziców i rodzeństwo i modliły się za nich; do młodzieży, aby pobudzana przez miłość rodziców, wielkodusznie szła za głosem powołania do małżeństwa, kapłaństwa lub zakonu; do osób starszych i chorych, życząc im, by znajdowały niezbędną pomoc i zrozumienie. A wy, drodzy małżonkowie, ufajcie zawsze w łaskę Bożą, a wtedy wasza miłość będzie coraz większa i wierniejsza. W ręce Maryi, «która przez swoje 'tak' otwarła Bogu samemu drzwi naszego świata» (Spe salvi, 49), składam owoce tej uroczystości. Dziękuję bardzo i życzę radosnych świąt.

Zwróćmy się teraz do Najświętszej Dziewicy, modląc się o dobro rodziny i za wszystkie rodziny świata.

Po polsku Papież powiedział:

Pozdrawiam Polaków. Dziś niedziela Świętej Rodziny. Proszę Boga, aby polskie rodziny były mocne wiarą, nadzieją i miłością. Małżeńska miłość mężczyzny i kobiety niech będzie kolebką życia i fundamentem duchowego wzrastania kolejnych pokoleń. Niech Bóg wam błogosławi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rodzina Królestwo Boże święta rodzina Madryt Spotkanie Rodzin obrona rodziny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W