Chrystus prawdziwym lekarzem

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 12.02.2006 (Wersja z Przewodnika Katolickiego)

W przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie Papież nawiązał do obchodzonego wczoraj XIV Światowego Dnia Chorego. Pozdrawiając zgromadzonych licznie na Placu św. Piotra pielgrzymów, przypomniał o 75. rocznicy założenia Radia Watykańskiego. Pozdrowił też organizatorów i uczestników XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty zawierzył chorych opiece Matki Bożej.

Oto pełny tekst papieskiego przemówienia:

Drodzy bracia i siostry! Wczoraj, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Panny z Lourdes, obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, którego najważniejsze uroczystości odbyły się w Adelajdzie w Australii; obejmowały one także międzynarodowy zjazd na temat wciąż niecierpiącego zwłoki problemu zdrowia umysłowego. Choroba stanowi typowy rys ludzkiej kondycji, do tego stopnia, iż może stać się jej realistyczną metaforą, jak to świetnie wyraził św. Augustyn w jednej ze swoich modlitw: „Zmiłuj się nade mną, Panie! Patrz, nie ukrywam przed Tobą moich ran. Ty jesteś lekarzem, ja jestem chorym; Ty jesteś miłosierny, ja nędzny" (Conf., X, 39). Chrystus jest prawdziwym lekarzem ludzkości, którego Ojciec niebieski posłał na świat, by uleczył człowieka, naznaczonego na ciele i na duchu przez grzech i jego następstwa. Właśnie w tym czasie Ewangelia według św. Marka przedstawia nam Jezusa, który na początku swej działalności publicznej oddawał się całkowicie przepowiadaniu i uzdrawianiu chorych w wioskach Galilei. Niezliczone cudowne znaki, jakich dokonywał na chorych, potwierdzają Dobrą Nowinę Królestwa Bożego. Wybrany na dzisiaj fragment Ewangelii opowiada o uzdrowieniu trędowatego i w sposób przekonujący wyraża intensywny charakter relacji między Bogiem i człowiekiem, zawarty we wspaniałym dialogu: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić", powiada trędowaty. „Chcę, bądź oczyszczony", odpowiada Jezus, dotykając go ręką i uwalniając od trądu (Mk 1,40-42). Widzimy tutaj jakby esencję całej historii zbawienia: ten gest Jezusa, który wyciąga dłoń i dotyka pokrytego ranami ciała osoby, która Go błaga, wyraża w sposób doskonały wolę Boga, by uzdrowić upadłe stworzenie, przywracając mu życie „w obfitości" (J 10, 10), życie wieczne, pełne, szczęśliwe. Chrystus jest „prawicą" Boga wyciągniętą do ludzkości, ażeby mogła wydostać się z ruchomych piasków choroby i śmierci i stanąć na nogi na twardej skale Bożej miłości (por. Ps 39, 2-3).

Chciałbym dzisiaj zawierzyć Maryi, „Salus infirmorum", wszystkich chorych, zwłaszcza tych, którzy we wszystkich stronach świata, obok braku zdrowia, znoszą także samotność, nędzę i marginalizację. Szczególną myśl kieruję do tych, którzy w szpitalach i w innych ośrodkach zdrowia opiekują się chorymi i zabiegają o ich powrót do zdrowia. Niechaj Najświętsza Dziewica pomoże każdemu znaleźć pociechę na ciele i na duszy dzięki właściwej opiece medycznej i miłości braterskiej, która potrafi wyrazić się w konkretnej i solidarnej trosce.

Po modlitwie Anioł Pański Papież powiedział po włosku:

Jak wiadomo, dwa dni temu rozpoczęły się w Turynie XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Kieruję serdeczne pozdrowienie do organizatorów, kierownictwa MKOl i do wszystkich zawodników, przybyłych ze wszystkich stron świata. Życzę, aby te piękne zawody sportowe odbywały się pod znakiem olimpijskich wartości lojalności i braterstwa, przyczyniając się w ten sposób do pokoju między narodami. Właśnie dzisiaj 12 lutego przypada 75. rocznica inauguracji Radia Watykańskiego i pierwszego radiowego orędzia do świata papieża Piusa XI, który uczonemu Gugliemo Marconiemu powierzył zadanie budowy stacji radiowej w Watykanie. Przy pomocy narzędzia, jakim jest radio, a potem i telewizji, przesłanie Ewangelii oraz słowa papieży mogą w sposób szybki i łatwy docierać do wszystkich ludzi.

Po polsku:

Pozdrawiam wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Tych, którzy niosą ciężar cierpienia, polecam opiece Maryi, którą wzywamy jako Uzdrowienie Chorych. Niech ofiarna miłość dodaje sił tym, którzy przychodzą chorym z pomocą. Wszystkim z serca błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama