Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Podróż apostolska Benedykta XVI do Kamerunu i Angoli 17-23 marca 2009 r.
Benedykt XVI

Radość Kościoła w Afryce niech będzie radością Kościoła powszechnego

19 marca — Jaunde. Przemówienie na zakończenie Mszy św.Drodzy bracia w biskupstwie, przewodniczący krajowych i regionalnych Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru!

Przed czternastu laty, 14 września 1995 r., mój czcigodny poprzednik Papież Jan Paweł ii podpisał tu, w Jaunde, Posynodalną adhortację apostolską Ecclesia in Africa. Dziś z wielką radością przekazuję wam tekst Instrumentum laboris II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce, które odbędzie się w Rzymie w październiku br. Temat tego zgromadzenia — «Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju», nawiązujący do wskazań Ecclesia in Africa, ma wielkie znaczenie dla życia waszego kontynentu, ale także dla życia Kościoła powszechnego. Instrumentum laboris jest owocem waszych refleksji, począwszy od ważnych aspektów sytuacji kościelnej i społecznej krajów, z których pochodzicie. Ukazuje wielki dynamizm Kościoła w Afryce, a także stojące przed nim wyzwania, które Synod będzie musiał rozważyć. Dziś wieczorem będę miał okazję dłużej porozmawiać na ten temat z członkami Specjalnej Rady Synodu Biskupów poświęconego Afryce. Szczerze ufam, że dzięki pracom zgromadzenia synodalnego wzrosną nadzieje waszych narodów i całego kontynentu; że pomogą one rozbudzić w każdym z waszych Kościołów lokalnych nowy zapał ewangelizacyjny i misyjny w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju, zgodnie z programem wskazanym przez samego Pana: «Wy jesteście solą ziemi. (...) Wy jesteście światłem świata» (Mt 5, 13.14). Oby radość, z jaką Kościół w Afryce będzie uczestniczył w tym Synodzie, była zarazem radością Kościoła powszechnego!

A was, bracia i siostry, którzy zgromadziliście się tutaj wokół swoich biskupów, reprezentujących w pewnym sensie Kościół obecny pośród wszystkich ludów Afryki, zachęcam do modlitwy w intencji przygotowań i przebiegu tego wielkiego wydarzenia kościelnego. Niech Królowa Pokoju wspiera starania wszystkich osób działających na rzecz pojednania, sprawiedliwości i pokoju! Matko Boża Afryki, módl się za nami!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo pokój sprawiedliwość Afryka biskupi Kamerun instrumentum laboris podróż Benedykta XVI do Kamerunu i Angoli podróż Benedykta XVI do Afryki II Synod Biskupów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W