reklama

Dzieci są cennym darem od Boga

Przemówienie podczas spotkania z gruą odpowiedzialnych za ochronę dzieci, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010


Benedykt XVI

Dzieci są cennym darem od Boga

Spotkanie z grupą odpowiedzialnych za ochronę dzieci. 18 września 2010 — Londyn

Drodzy przyjaciele!

Z radością korzystam z okazji do przywitania się z wami, przedstawicielami licznych profesjonalistów i wolontariuszy odpowiedzialnych za ochronę dzieci w środowiskach kościelnych. W Kościele istnieje długa tradycja opieki nad dziećmi, od pierwszych lat życia po wiek dorosły, inspirowana przykładem Chrystusa, który z miłością błogosławił przynoszone Mu dzieci i pouczał swoich uczniów, że królestwo Boże należy do tych, którzy są jak dzieci (por. Mk 10, 13-16).

Wasze dzieło, prowadzone na bazie zaleceń opracowanych w pierwszej fazie w Raporcie Nolana, a potem przez Komisję Cumberlege, wniosło istotny wkład w zapewnianie bezpieczeństwa w środowiskach, w których przebywa młodzież. Pomaga ono zagwarantować, że środki zapobiegawcze będą rzeczywiście skuteczne, skrupulatnie stosowane, a wszelkie oskarżenia o nadużycie będą rozpatrywane w sposób szybki i sprawiedliwy. W imieniu licznych dzieci, których dobru służycie, i ich rodziców pragnę wam podziękować za pożyteczny wkład, jaki wnieśliście i wciąż wnosicie w tej dziedzinie.

Jest rzeczą godną ubolewania, że w tak wielkiej sprzeczności z długą tradycją Kościoła w zakresie opieki nad dziećmi doszło do nadużyć i znęcania się nad nimi ze strony niektórych księży i zakonników. Wszyscy uświadomiliśmy sobie lepiej, że konieczne jest chronienie dzieci, a wasza działalność stanowi istotną część szerokiej odpowiedzi Kościoła na ten problem.

Choć nigdy nie należy się chwalić, trzeba w należyty sposób przedstawić to, co zostało zrobione: wysiłki Kościoła w tym kraju i w innych, zwłaszcza w ostatnich 10 latach, mające na celu zagwarantowanie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa i okazanie im szacunku w okresie dorastania muszą zostać uznane.

Modlę się, aby wasza wielkoduszna służba pomogła w umocnieniu klimatu zaufania i odnowionego zaangażowania dla dobra dzieci, które są tak cennym darem od Boga.

Niech Bóg sprawi, żeby wasza praca była owocna, i napełni was wszystkich swoim błogosławieństwem.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao