Modlitwa i zapał misyjny Jana Pawła II

Przemówienie Benedykta XVI po projekcji filmu "Jan Paweł II. Szukałem was". 9.04.2011

Wieczorem w Sali Konsystorza Pałacu Apostolskiego Benedykt XVI obejrzał film dokumentalny «Jan Paweł II. Szukałem was» w reżyserii Jarosława Szmidta. Wraz z Papieżem oglądali go m.in. najbliżsi współpracownicy, podsekretarz Prezydium Rady Ministrów Włoch Gianni Letta, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, reżyser i producenci filmu, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Sławomir Oder. Film jest największym przedsięwzięciem w historii polskiego dokumentu. Kręcono go blisko 4 lata, w 13 krajach na 4 kontynentach, także w bardzo trudno dostępnych miejscach, gdzie kamera zazwyczaj nie ma wstępu.Po projekcji Ojciec Święty wygłosił krótkie przemówienie, które zamieszczamy poniżej.

Eminencje, ekscelencje, drodzy bracia i siostry!

Pragnę serdecznie powitać producentów i twórców tego filmu dokumentalnego, poświęconego czcigodnemu papieżowi Janowi Pawłowi II, a także szczerze im podziękować. Cieszę się, że mogłem go obejrzeć tu w Watykanie, i wyrażam wam szczere uznanie za to dzieło, przyłączając się do pochlebnej opinii, wyrażonej już przez episkopat polski i przez niektórych moich współpracowników.

Ze względu na rzetelność, z jaką został zrealizowany, na jakość wykonania, ten film należy do najwartościowszych przyczynków prezentowanych publiczności z okazji bliskiej beatyfikacji mojego umiłowanego poprzednika.

Powstało już wiele utworów audiowizualnych, mających za temat postać Jana Pawła II, wśród nich rozmaite filmy dokumentalne, wyprodukowane przez stacje telewizyjne. Film Jan Paweł II. Szukałem was wyróżnia się na tym tle rozmaitymi elementami, jak na przykład wywiady z bliskimi współpracownikami, świadectwa wybitnych osobistości, bogactwo materiału dokumentacyjnego. A wszystko to służy wiernemu ukazaniu zarówno osobowości Papieża, jak i jego niestrudzonej działalności w ciągu długiego pontyfikatu.

Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na dwa fundamentalne aspekty jego życia i posługi: modlitwę i zapał misyjny. Jan Paweł II był człowiekim głębokiej kontemplacji i wielkim apostołem Chrystusa. Bóg wybrał go na Stolicę Piotrową i zachował na długo, by wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Swoim przykładem prowadził on nas wszystkich w tym pielgrzymowaniu, a teraz nadal nam towarzyszy z nieba.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby współpracowali przy realizacji tego filmu, który pomaga nam docenić świetlane świadectwo papieża Jana Pawła II. Z tym uczuciem wdzięczności z serca błogosławię wam wszystkim i drogim wam osobom.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama