reklama

Głoście wszystkim, że Bóg jest miłością

Przemówienie do młodzieży akademickiej Europy i Afryki w Auli Pawła VI, 11.03.2006

W sobotę 11 marca w Auli Pawła VI odbyło się maryjne czuwanie młodzieży uniwersyteckiej. Dzięki połączeniom telewizyjnym uczestniczyli w nim studenci zgromadzeni na modlitwie w 12 ośrodkach akademickich w Europie i Afryce: w Bonn, Dublinie, Fryburgu, Madrycie, Monachium, Salamance, Sankt Petersburgu, Sofii, Abidżanie, Antananarywie, Owerri i Nairobi. Okazją do spotkania był IV Europejski Dzień Studenta, obchodzony pod hasłem: «Chrześcijański humanizm drogą ku nowej współpracy Europy i Afryki». Podczas pierwszej części czuwania, której przewodniczył kard. Camillo Ruini, modlono się pod Krzyżem Światowych Dni Młodzieży, a następnie wysłuchano świadectw trojga młodych z Madrytu, Nairobi i Dublina, którzy podzielili się własnym doświadczeniem wiary. Następnie do Auli Pawła VI przybył Ojciec Święty, który przewodniczył modlitwie różańcowej i wygłosił przemówienie. Na zakończenie wręczył przedstawicielom młodzieży swą Encyklikę «Deus caritas est» oraz Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży. Po czuwaniu maryjnym młodzi odprawili nabożeństwo Drogi Krzyżowej, idąc w procesji z Watykanu do kościoła św. Agnieszki na Piazza Navona.

Droga Młodzieży uniwersytecka!

Na zakończenie tej modlitwy różańcowej z radością pozdrawiam serdecznie was wszystkich, zgromadzonych tu w Watykanie, a jednocześnie w Madrycie, w Nairobi, w Owerri, w Abidżanie, w Dublinie, w Salamance, w Monachium w Bawarii, we Fryburgu, w Sankt Petersburgu, w Sofii, a także w Antananarywie i w Bonn. Pozdrawiam również czcigodnych pasterzy, którzy są z wami i prowadzą waszą modlitwę w łączności z nami, za co jestem im wdzięczny. Jest to piękny znak jedności Kościoła katolickiego. Dziękuję również chórowi i orkiestrze, a także różnym instytucjom, które uczestniczyły w przygotowaniu tego spotkania: Watykańskiemu Ośrodkowi Telewizyjnemu, Radiu Watykańskiemu, Telespazio, Ministerstwom Spraw Zagranicznych i Uniwersytetów, władzom rzymskiej Prowincji i miasta Rzym.

To maryjne czuwanie, które było tak drogie Papieżowi Janowi Pawłowi II, buduje mosty braterstwa młodzieży akademickiej Europy, które dziś wieczór sięgają również w głąb wielkiego kontynentu afrykańskiego, umacniając więzy komunii między nowymi pokoleniami i szerząc cywilizację miłości. Dlatego pragnę skierować szczególnie serdeczne pozdrowienie do przyjaciół w Afryce, którzy są z nami połączeni, i do wszystkich drogich ludów afrykańskich.

po hiszpańsku:

Drodzy studenci uniwersyteccy, zgromadzeni w Madrycie i Salamance! Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga wam dawać świadectwo o miłości Boga wśród waszych przyjaciół i kolegów.

po angielsku:

Moi drodzy przyjaciele, zgromadzeni w Nairobi, Owerri i Dublinie. Niech Maryja, Stolica Mądrości, uczy was zawsze zespalać prawdę z miłością podczas waszych studiów i w waszym życiu.

po niemiecku:

Drodzy młodzi przyjaciele w Monachium i Bonn! Z Serca Chrystusa czerpcie Bożą miłość i wyrażajcie ją w konkretnych czynach, służąc waszym braciom i siostrom. Niech wam towarzyszy i pomaga w tym Najświętsza Maryja Panna.

po francusku:

Drodzy studenci z Fryburga i z Abidżanu! Pod matczynym kierownictwem Maryi idźcie zawsze za Jezusem drogą miłości, czyniąc z waszego życia wielkoduszny dar.

po rosyjsku:

Drodzy młodzi przyjaciele z Sankt Petersburga! Niech Święta Matka Boga towarzyszy wam na drodze formacji, abyście mogli wykonywać pracę zawodową ożywiani chrześcijańską miłością.

po bułgarsku:

Drodzy młodzi z Sofii! Bóg jest miłością: niech ta podstawowa prawda wiary chrześcijańskiej zawsze przyświeca waszym studiom i całemu waszemu życiu.

po włosku:

Drodzy przyjaciele, za chwilę przekażę kilku waszym przedstawicielom moją Encyklikę Deus caritas est. Tym samym chcę ją przekazać symbolicznie wszystkim studentom Europy i Afryki, z życzeniem, aby ta podstawowa prawda wiary chrześcijańskiej — Bóg jest miłością — oświecała drogę każdego z was, a poprzez wasze świadectwo promieniowała na waszych kolegów z uczelni. Ta prawda o miłości Boga, który jest początkiem, sensem i celem wszechświata i dziejów, została objawiona przez Jezusa Chrystusa słowem i życiem, a najpełniej — przez Jego Paschę śmierci i zmartwychwstania. Ona jest fundamentem chrześcijańskiej mądrości, która niczym zaczyn może działać w każdej ludzkiej kulturze, aby wydając z siebie to, co najlepsze, przyczyniała się do rozwoju świata bardziej sprawiedliwego i pokojowego.

Drodzy studenci, powierzając wam tę encyklikę, chcę wam również przedstawić moje Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży, który będziemy obchodzić w najbliższą Niedzielę Palmową. Poświęciłem je znaczeniu słowa Bożego i dlatego na tytuł wybrałem werset z Psalmu 119 [118]: «Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce» (w. 105). W ramach przygotowań do Niedzieli Palmowej zapraszam was na tradycyjne spotkanie wszystkich młodych, które odbędzie się 6 kwietnia na placu św. Piotra. Przyjmiemy pielgrzymujący krzyż, który zostanie przywieziony z Kolonii, i z sercem pełnym wdzięczności będziemy wspominać mego wielkiego poprzednika Jana Pawła II, niemal w rok po jego śmierci.

Niech Maryja, Stolica Mądrości, wyprosi wam w tym czasie Wielkiego Postu głęboką odnowę duchową, abyście mogli nadal przeżywać wasze życie i studia na chwałę Boga. Zapewniam was, że nadal będę o was pamiętał w mojej modlitwie w tej intencji, i z serca błogosławię was wszystkich i wasze rodziny.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama