Afryka jest kontynentem przyszłości

Przemówienie do członków Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu, 10.02.2012

W watykańskiej Sali Papieży Benedykt XVI spotkał się z członkami Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu, która powstała 22 lutego 1984 r. Celem Fundacji jest niesienie pomocy krajom w tym regionie Afryki, nękanym przez klęski suszy i pustynnienie. Poniżej zamieszczamy przemówienie papieskie.

Drodzy przyjaciele!

Z radością was przyjmuję i witam. Dziękuję kard. Sarahowi, kóry jest przedstawicielem prawnym Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu jako przewodniczący Papieskiej Rady «Cor Unum», za piękne słowa, które przed chwilą do mnie skierował. Witam przewodniczącego Rady Administracyjnej bpa Bassene'a, a także was wszystkich, którzy współpracujecie w tym wielkim dziele charytatywnym. Słowa powitania i podziękowania kieruję również do przedstawicieli Konferencji Episkopatów Niemiec i Włoch, które wnoszą istotny wkład w działalność Fundacji.

Bóg się wcielił. Czyż istniał kiedykolwiek większy od tego gest miłości i miłosierdzia? Wszystko, co dzieje się dzisiaj i co dokonuje się wciąż od dnia, kiedy Bóg stał się człowiekiem, jest tego wyraźnym znakiem. Bóg nie przestaje nas kochać i nadal wciela się przez swój Kościół we wszystkich częściach świata. Również powstała prawie 30 lat temu z woli mojego błogosławionego poprzednika Fundacja Jana Pawła II na rzecz Sahelu nigdy nie przestała dążyć do tego celu; chce ona być znakiem miłości chrześcijańskiej, która ucieleśnia się i staje świadectwem o Chrystusie. Fundacja pragnie także świadczyć o solidarności Papieża z naszymi braćmi Afrykanami, żyjącymi w Sahelu. Taki jest duch tej instytucji! Przez lata realizowała ona niezliczone projekty, mające na celu przeciwdziałanie pustynnieniu. Istnienie tej Fundacji świadczy o wielkim humanitaryzmie mojego błogosławionego poprzednika, który był jej pomysłodawcą! Dzieło to jednak będzie w pełni skuteczne, jedynie jeśli będzie karmione modlitwą. Bowiem tylko Bóg jest źródłem i mocą życia. To On jest stwórcą wód (por. Rdz 1, 6-9). Niestety, w ostatnich miesiącach Sahel znów stanął w obliczu poważnego zagrożenia, jakim jest znaczne zmniejszenie się zasobów żywności i klęska głodu z powodu braku deszczu i będącego tego skutkiem ciągłego rozszerzania się pustyni. Wzywam wspólnotę międzynarodową, aby poważnie wzięła pod uwagę skrajną nędzę tej ludności, której warunki życia się pogarszają. Pragnę ponadto zachęcić do wysiłków i wesprzeć organizacje kościelne, działające w tej dziedzinie.

Miłość winna kierować wszystkimi naszymi działaniami. Nie chodzi o to, by czynić świat «na swoją miarę», ale o to, aby go kochać. Dlatego głównym powołaniem Kościoła nie jest przekształcanie porządku politycznego czy przebudowa tkanki społecznej. Pragnie on nieść światło Chrystusa. To On przemieni wszystko i wszystkich. Właśnie ze względu na Jezusa Chrystusa i dla Niego wkład chrześcijaństwa jest tak szczególny. W niektórych reprezentowanych przez was krajach istnieje islam. Wiem, że utrzymujecie dobre stosunki z muzułmanami, i to mnie cieszy. Świadectwo o tym, że Chrystus żyje i że Jego miłość jest ponad wszystkimi religiami, rasami i kulturami, ma istotne znaczenie również w odniesieniu do nich.

Afrykę opisuje się w sposób uproszczony i często upokarzający jako kontynent niekończących się i nierozwiązywalnych konfliktów i problemów. Tymczasem Afryka, która dzisiaj przyjmuje Dobrą Nowinę, jest dla Kościoła kontynentem nadziei. Dla nas, dla was Afryka jest kontynentem przyszłości. Powtarzam wezwanie, które skierowałem w czasie mojej niedawnej podróży do Beninu: «Afryko, Dobra Nowino dla Kościoła, stawaj się Dobrą Nowiną dla całego świata!» Fundacja Jana Pawła II na rzecz Sahelu jest tego wielkim świadectwem.

Aby realizować to dzieło, po 28 latach działalności, Fundacja potrzebuje uaktualnienia i odnowy. Pomaga jej w tym Papieska Rada «Cor Unum». Ta odnowa musi dotyczyć w pierwszej kolejności formacji chrześcijańskiej i zawodowej osób działających na miejscu, bowiem są one w pewnym sensie narzędziami Ojca Świętego w tych regionach. Uważam za rzecz pierwszorzędnej wagi chrześcijańskie wychowanie i formację wszystkich, którzy — w taki czy inny sposób — współpracują, aby uczynić bardziej widocznym ten wielki znak miłosierdzia, jakim jest Fundacja Jana Pawła II na rzecz Sahelu. Aby ta odnowa była skuteczna, musi zacząć się od modlitwy i osobistego nawrócenia. Niech nas wspomagają Maryja Dziewica i bł. Jan Paweł II! Dziękuję!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama