Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Droga piękna kieruje umysł i serce ku Bogu

25 X 2012 — Przemówienie Papieża po projekcji filmu «Sztuka i wiara — 'Via Pulchritudinis'»Wieczorem w Auli Pawła VI Benedykt XVI obejrzał film dokumentalny «Sztuka i wiara», zrealizowany przez dyrekcję Muzeów Watykańskich we współpracy z polskim producentem filmowym i telewizyjnym Przemysławem Janem Häuserem, właścicielem oficyny TBA Group. Po projekcji — w której uczestniczyli m.in. liczni ojcowie synodalni, 28 kardynałów, biskupi i prałaci z Kurii Rzymskiej oraz delegacja polska — Papież wygłosił następujące przemówienie:

Czcigodni Bracia, szanowni Przedstawiciele władz, drodzy Państwo!

Na zakończenie projekcji filmu z przyjemnością zwracam się do was wszystkich z serdecznym powitaniem.

po polsku:

Pozdrawiam przede wszystkim polską delegację, a szczególnie dostojnych przedstawicieli rządu polskiego, Panią Ambasador przy Stolicy Apostolskiej i wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego filmu.

po włosku:

Witam kard. Bertone, Sekretarza Stanu, i kard. Bertella, który jako przewodniczący Gubernatoratu przedstawił tę inicjatywę — dziękuję mu i gratuluję jemu oraz dyrekcji Muzeów Watykańskich. Wyrazy wdzięczności i pozdrowienia kieruję do administratorów stowarzyszeń, które zrealizowały ten film i dały wsparcie produkcji.

Muzea Watykańskie nie po raz pierwszy podejmują inicjatywę, która pokazuje związek, jaki istnieje między sztuką i wiarą, począwszy od dziedzictwa zachowanego w papieskich galeriach. Temu tematowi były poświęcone różne wystawy, przygotowano także materiały audiowizualne. Niemniej jednak film, który oglądnęliśmy, jawi się jako przyczynek godny szczególnej uwagi, nade wszystko dlatego, że ukazuje się na początku Roku Wiary. Istotnie jest on specyficznym i ważnym wkładem Muzeów Watykańskich w Rok Wiary, i to uzasadnia także wielkie wysiłki włożone na różnych poziomach. Dla wielu osób — jak wyraźnie pokazuje to film w końcowej części — zwiedzanie Muzeów Watykańskich w czasie podróży do Rzymu jest największym, czasami jedynym kontaktem ze Stolica Apostolską; jest więc szczególną okazją do poznania chrześcijańskiego orędzia. Można powiedzieć, że artystyczne dziedzictwo Watykanu jest swego rodzaju wielką «przypowieścią», przez którą papież przemawia do mężczyzn i kobiet w każdej części świata, a więc do ludzi należących do różnych kultur i religii, do osób, które być może nigdy nie przeczytają jego przemówienia czy homilii. Przychodzą na myśl słowa, które Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach» (Mk 4, 11). Język sztuki jest językiem przypowieści, cechującym się szczególną otwartością na świat: «via pulchritudinis» jest drogą zdolną poprowadzić umysł i serce ku Wiecznemu, podnieść je aż na wyżyny Boga.

Cenię fakt, że w filmie wielokrotnie podkreślono troskę rzymskich papieży o konserwację i ukazywanie wartości dziedzictwa artystycznego; jak również o odnowiony w naszych czasach dialog Kościoła z artystami. Kolekcja Nowoczesnej Sztuki Religijnej Muzeów Watykańskich jest żywym dowodem owocności tego dialogu. Ale nie tylko ona. Cała ogromna instytucja Muzeów Watykańskich — jest to przecież rzeczywistość żywa! — posiada także wymiar, który moglibyśmy określić jako «ewangelizacyjny». I to, co możemy oglądać, to znaczy wystawione dzieła, wskazuje na pracę, której nie widać, która jest jednak niezbędna dla ich jak najlepszego zabezpieczania i korzystania z nich.

po polsku:

Cieszę się zwłaszcza, że mogę oddać hołd wielkiej wrażliwości na dialog pomiędzy sztuką i wiarą, jaka cechowała mojego poprzednika bł. Jana PawłaII: rola, jaką pełni Polska w tej produkcji filmowej, potwierdza jego zasługi na tym polu.

po włosku:

Sztuka i wiara: dwie rzeczywistości istniejące razem w życiu Kościoła i Stolicy Apostolskiej od dwóch tysięcy lat, połączenie, które dziś również musimy w większym stopniu doceniać, przybliżając mężczyznom i kobietom naszych czasów Ewangelię, Boga, który jest Pięknem i nieskończoną Miłością.

Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy na różne sposoby współpracowali w realizacji tego filmu dokumentalnego, i życzę, aby zrodził on w wielu osobach pragnienie lepszego poznania wiary, która jest zdolna zainspirować tego rodzaju i tak liczne dzieła sztuki. Dobranoc wszystkim!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sztuka piękno artysta galeria muzeum watykańskie muzea watykańskie przeżycie religijne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W