Nikomu nie wolno zabijać w imię Boga

Homilia w Domu św. Marty - 22.05.2013

Nikt nie powinien zabijać w imię Boga. A nawet samo mówienie czegoś takiego jest bluźnierstwem. Przeciwnie, każdy człowiek nie tylko może, ale musi czynić dobro, niezależnie od wyznawanej wiary, bowiem «ma w sercu przykazanie czynienia dobra», jako istota «stworzona na obraz Boga».

Odczytany w czasie Mszy św. fragment Ewangelii św. Marka (9, 38-40) mówi o tym, że uczniowie skarżyli się na pewnego człowieka, który dobrze czynił, ale nie należał do ich grupy. «Jezus ich koryguje: Nie zabraniajcie mu, pozwólcie, by dobrze czynił. Uczniowie bez zastanowienia chcieli kierować się ideą: tylko my możemy dobrze czynić, ponieważ my znamy prawdę. A wszyscy ci, którzy nie znają prawdy, nie mogą dobrze czynić» — uściślił Papież.

Jest to jednak błędna postawa. I Jezus ich napomina. Wobec tego słuszne jest, «abyśmy się zapytali: kto może czynić dobro i dlaczego? Co znaczą te słowa Jezusa: 'Przestańcie mu zabraniać'. Co się za nimi kryje?» W tym wypadku «uczniowie byli trochę nietolerancyjni», ale «Jezus poszerza horyzont, i możemy sądzić, że mówi: Skoro ten może czynić dobrze, wszyscy mogą czynić dobrze. Także ci, którzy nie należą do naszej grupy».

Skąd bierze się zatem ta możliwość, którą mają wszyscy ludzie? «Myślę, że wynika ona właśnie ze stworzenia», odpowiedział Papież. «Pan stworzył nas na swój obraz» i «skoro On dobrze czyni, my wszyscy mamy w sercu to przykazanie: Czyń dobrze, nie wyrządzaj zła. Wszyscy». A temu, «kto mówi: ależ, ojcze, ten nie jest katolikiem, nie może czynić dobra, odpowiadamy: Owszem, może je czynić, musi je czynić; nie może, ale musi, ponieważ ten nakaz jest w nim», w jego sercu. Sądzenie, że nie wszyscy mogą dobrze czynić, jest zamknięciem się, «murem, który staje się przyczyną wojny» i «tego, co niektórym przyszło do głowy w historii: by zabijać w imię Boga. Możemy zabijać w imię Boga». W rzeczywistości «mówienie, że można zabijać w imię Boga, jest bluźnierstwem». Pan odkupił wszystkich krwią Chrystusa, «wszystkich, nie tylko katolików. Wszystkich», przypomniał Biskup Rzymu. I ateistów? «Także ich, wszystkich. Ta właśnie krew czyni nas dziećmi Bożymi». Dlatego właśnie «wszyscy mamy obowiązek czynić dobro». To jest także «piękna droga do pokoju». Jeśli bowiem każdy czyni swoją cząstkę dobra, i czyni to względem innych, «spotykamy się w czynieniu dobra». I w ten sposób budujemy «kulturę spotkania; tak bardzo jej potrzebujemy». A zatem nie może być żadnego zamykania się na ateistów oraz tych, którzy myślą inaczej: «Czyń dobro, w tym się spotkamy», bowiem «na tej drodze życia» Pan «przemówi do każdego w sercu». Czynienie dobra «jest powinnością, jest dowodem tożsamości, który dał wszystkim nasz Ojciec, bowiem stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. A On zawsze dobrze czyni», powiedział Papież. «Dziś chciałbym prosić Pana — zakończył — o tę łaskę dla wszystkich. Abyśmy odkryli przykazanie, które dotyczy nas wszystkich: czyń dobro, nie czyń zła, i abyśmy pracowali nad tym spotkaniem się w czynieniu dobra». Jest to droga dostępna dla każdego, powtórzył Papież Franciszek, przypominając, że «dziś wspominamy św. Ritę, patronkę od spraw beznadziejnych»; a zatem jeśli wydaje się to niemożliwe, «prośmy ją o tę łaskę», abyśmy wszyscy czynili dobro, jakbyśmy byli jedną rodziną. Nazwał to «pracą stwórczą», działaniem, które nas przybliża do «stwórczego dzieła Ojca».

Opracowywane przez dziennik «L'Osservatore Romano» streszczenia homilii, wygłaszanych przez Papieża prawie codziennie podczas Mszy św., odprawianych w kaplicy Domu św. Marty, zamieszczane są na watykańskiej stronie internetowej www.vatican.va. Przekłady tych streszczeń na język polski można znaleźć na stronie www.osservatoreromano.va w dziale «Watykan».

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama