Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Jezus Chrystus jest wcielonym Miłosierdziem

7 IV 2013 — «Regina caeli» na placu św. PiotraDrodzy Bracia i Siostry! Dzień dobry!

W tę niedzielę, która kończy oktawę Wielkanocy, raz jeszcze składam wszystkim życzenia wielkanocne słowami samego Jezusa zmartwychwstałego: «Pokój wam!» (J 20, 19. 21. 26). Nie jest to pozdrowienie ani też zwykłe życzenie: jest to dar, a wręcz ten cenny dar, który Chrystus ofiarowuje swoim uczniom po przejściu przez śmierć i piekło. Daje pokój, zgodnie z tym, co obiecał: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję» (J 14, 27). Ten pokój jest owocem zwycięstwa miłości Boga nad złem, jest owocem przebaczenia. I rzeczywiście tak jest: prawdziwy pokój, ten głęboki pokój bierze się z doświadczenia Bożego miłosierdzia. Dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, zgodnie z wolą bł.Jana Pawła II, który opuścił ten świat właśnie w wigilię tej uroczystości.

Ewangelia Jana opowiada nam, że Jezus dwukrotnie ukazał się apostołom, którzy byli zamknięci w Wieczerniku — po raz pierwszy już wieczorem w dniu zmartwychwstania. Nie było wtedy Tomasza, który powiedział: jeżeli nie zobaczę i nie dotknę, nie uwierzę. Za drugim razem — osiem dni później — był obecny również Tomasz. I Jezus zwrócił się właśnie do niego, zachęcił go, by przyjrzał się ranom, aby ich dotknął; a Tomasz wykrzyknął: «Pan mój i Bóg mój!» (J 20, 28). Wtedy Jezus powiedział: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli» (w.29). A kim byli ci, którzy uwierzyli, choć nie widzieli? Pozostali uczniowie, inni mężczyźni i kobiety z Jerozolimy, którzy choć nie spotkali zmartwychwstałego Jezusa, uwierzyli świadectwu apostołów i kobiet. To są bardzo ważne słowa na temat wiary, możemy je nazwać błogosławieństwem wiary. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli: to jest błogosławieństwo wiary! W każdym czasie i w każdym miejscu błogosławieni są ci, którzy za pośrednictwem Słowa Bożego, głoszonego w Kościele i świadczonego przez chrześcijan, wierzą, że Jezus Chrystus jest wcieloną miłością Boga, wcielonym Miłosierdziem. A odnosi się to do każdego z nas! Apostołom Jezus dał, wraz ze swoim pokojem, Ducha Świętego, aby mogli szerzyć w świecie przebaczenie grzechów, to przebaczenie, które może dać tylko Bóg, a którego ceną była krew Syna (por. J 20, 21-23). Kościół jest posłany przez zmartwychwstałego Chrystusa, aby głosił ludziom odpuszczenie grzechów, a tym samym powodował wzrost królestwa miłości, zasiewał pokój w sercach, aby panował on także w relacjach, w społecznościach, w instytucjach. I Duch zmartwychwstałego Chrystusa przepędza lęk z serca apostołów i skłania ich do wyjścia z Wieczernika, aby nieść Ewangelię. Miejmy także i my więcej odwagi, aby dawać świadectwo wiary w zmartwychwstałego Chrystusa! Nie powinniśmy się bać być chrześcijanami i żyć jak chrześcijanie! Musimy mieć tę odwagę, by iść i głosić zmartwychwstałego Chrystusa, bo On jest naszym pokojem, On zaprowadził pokój — przez swoją miłość, przez swoje przebaczenie, przez swoją krew, przez swoje miłosierdzie.

Drodzy przyjaciele, dziś po południu będę sprawował Eucharystię w bazylice św. Jana na Lateranie, która jest katedrą Biskupa Rzymu. Prośmy razem Maryję Dziewicę, aby pomagała nam, Biskupowi i ludowi, iść naprzód w wierze i w miłości, zawsze ufając w miłosierdzie Pana: On zawsze na nas czeka, kocha nas, przebaczył nam przez swoją krew i przebacza nam za każdym razem, kiedy się do Niego udajemy, by prosić o przebaczenie. Ufajmy w Jego miłosierdzie!

Po modlitwie «Regina caeli» Ojciec Święty powiedział:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów, którzy uczestniczyli w Mszy św., odprawianej przez kardynała wikariusza Rzymu w kościele Świętego Ducha in Sassia — centrum kultu Miłosierdzia Bożego. Drodzy bracia i siostry, bądźcie zwiastunami i świadkami miłosierdzia Boga!

Z przyjemnością pozdrawiam także licznych członków ruchów i stowarzyszeń, uczestniczących w tej naszej modlitwie, w szczególności wspólnoty neokatechumenatu w Rzymie, które dziś rozpoczynają specjalną misję na placach tego miasta. Zachęcam wszystkich do niesienia Dobrej Nowiny we wszystkie środowiska życia «z łagodnością i bojaźnią [Bożą]» (1 P 3, 16)! Wychodźcie na place i głoście Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Pozdrawiam wszystkich chłopców i dziewczęta oraz młodzież, tu obecnych, w szczególności uczniów College Saint-Jean de Passy w Paryżu oraz ze Szkoły im. Giuseppe Mazziniego w Marsali, a także grupę ministrantów z Tarentu.

Pozdrawiam chór z bazyliki z Collemaggio w L'Aquili, wiernych z Campoverde w Aprilii, z Verolanuovy i Valentano oraz wspólnotę Scout Foulard Bianchi.

Niech Pan wam błogosławi i smacznego obiadu!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie pokój Wielkanoc wiara miłosierdzie świadectwo wiary Niedziela Miłosierdzia Bożego niewierny Tomasz oktawa Wielkanocy błogosławieństwo wiary
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W