Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Zbawienia nie można kupić

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8 grudnia 2014Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dobrego święta!

Przesłanie dzisiejszej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny można streścić tymi słowami: wszystko jest darmowym darem Bożym, wszystko jest łaską, wszystko jest darem Jego miłości dla nas. Anioł Gabriel nazywa Maryję «pełną łaski» (Łk 1, 28): w Niej nie ma miejsca na grzech, ponieważ Bóg wybrał Ją przed wiekami na matkę Jezusa i zachował Ją od pierworodnej winy. A Maryja odpowiada na łaskę i zdaje się na nią, mówiąc aniołowi: «Niech mi się stanie według słowa twego» (w. 38). Nie mówi: «Zrobię tak, jak powiedziałeś», nie! Lecz: «Niech mi się stanie....». A Słowo stało się ciałem w Jej łonie. Także my jesteśmy wezwani do słuchania Boga, który do nas mówi, i do przyjęcia Jego woli; według logiki Ewangelii nic nie jest bardziej skuteczne i owocne od wysłuchania i przyjęcia Słowa Pana, które pochodzi z Ewangelii, z Biblii. Pan mówi do nas zawsze!

Postawa Maryi z Nazaretu pokazuje nam, że byt uprzedza działanie, i że trzeba pozwolić Bogu działać, abyśmy byli naprawdę tacy, jakimi On nas chce. To On czyni w nas niezwykłe rzeczy. Maryja jest podatna, ale nie bierna. Tak jak w sensie fizycznym otrzymuje moc Ducha Świętego, ale następnie daje ciało i krew Synowi Bożemu, który w Niej się kształtuje, podobnie na płaszczyźnie duchowej przyjmuje łaskę i odpowiada na nią z wiarą. Dlatego św. Augustyn mówi, że Dziewica «najpierw poczęła w sercu, a potem w ciele» (Kazania 215, 4). Najpierw poczęła wiarę, a następnie Pana. Ta tajemnica przyjęcia łaski, które w Maryi, ze względu na wyjątkowy przywilej, nie napotkało przeszkody grzechu, stanowi szansę dla wszystkich. Św. Paweł rozpoczyna bowiem swój List do Efezjan następującymi słowami uwielbienia: «Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich — w Chrystusie» (1, 3). Tak jak Maryja zostaje pozdrowiona przez św. Elżbietę jako «błogosławiona między niewiastami» (por. Łk 1, 42), tak też i my od zawsze jesteśmy «błogosławieni», to znaczy umiłowani, i dlatego «wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani» (Ef 1, 4). Maryja została zachowana, natomiast my zostaliśmy zbawieni — przez chrzest i wiarę, jednakże wszyscy, zarówno Ona jak i my — przez Chrystusa, «ku chwale majestatu Jego łaski» (w. 6), tej łaski, którą Niepokalana została napełniona całkowicie.

W obliczu miłości, w obliczu miłosierdzia, Bożej łaski rozlanej w naszych sercach narzuca się jeden jedyny wniosek: darmowość. Nikt z nas nie może kupić zbawienia! Zbawienie jest darmowym darem Pana, darmowym darem Boga, który przychodzi do nas i w nas mieszka. Tak jak darmo otrzymaliśmy, tak też jesteśmy wezwani, by darmo dawać (por. Mt 10, 8); na wzór Maryi, która zaraz po zwiastowaniu anioła poszła dzielić się darem płodności z krewną Elżbietą. Jeśli bowiem wszystko zostało nam dane, to wszystko powinno być oddane innym. W jaki sposób? Pozwalając, by Duch Święty uczynił nas darem dla innych. Duch Święty jest darem dla nas, a my mocą Ducha Świętego mamy być darem dla innych i pozwolić, by Duch Święty uczynił nas narzędziami gościnności, narzędziami pojednania, narzędziami przebaczenia. Jeśli nasze życie daje się przemienić przez łaskę Pana, bo łaska Pana nas przemienia, to nie możemy zachować dla siebie światła, które płynie z Jego oblicza, lecz pozwolimy, aby szło dalej i oświecało innych. Uczmy się od Maryi, która nieustannie kierowała spojrzenie ku Synowi, a Jej oblicze stało się «obliczem, które najbardziej podobne jest do Chrystusa» (Dante, Raj XXXII, 87). A teraz zwróćmy się do Niej z modlitwą, która nawiązuje do zwiastowania anielskiego.

Po modlitwie «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział m.in.:

Drodzy Bracia i Siostry!

Witam was bardzo serdecznie, szczególnie rodziny i grupy parafialne. (...).

Dzisiaj po południu udam się do bazyliki Matki Boskiej Większej, aby odwiedzić Salus Populi Romani, a potem na plac Hiszpański, aby złożyć tradycyjny hołd i odmówić modlitwę u stóp pomnika Niepokalanej. Całe popołudnie będzie poświęcone Matce Bożej. Proszę was, abyście duchowo zjednoczyli się ze mną w tej pielgrzymce, która jest wyrazem synowskiej czci dla naszej niebieskiej Matki. I nie zapominajcie: zbawienie jest darmowe. Otrzymaliśmy ten darmowy dar, tę łaskę Bożą i musimy ją dawać innym; otrzymaliśmy dar i musimy dawać go innym. Nie zapominajcie o tym!

Życzę wszystkim dobrego święta i dobrej drogi adwentowej pod przewodnictwem Maryi Dziewicy. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie Adwent Maryja Matka Boża Duch Święty łaska grzech pierworodny dar pełna łaski być św. Elżbieta Niepokalane Poczęcie NMP działać
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W