Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Głos Jezusa

Rozważanie przed modlitwą „Regina Cœli”, 21 kwietnia 2013Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

W IV Niedzielę Wielkanocną co roku czytana jest Ewangelia św. Jana o Dobrym Pasterzu. Dzisiejszy fragment przytacza następujące słowa Jezusa: ŤMoje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmyť (10, 27-30). W tych czterech wersetach mieści się całe przesłanie Jezusa, znajduje się zasadniczy rdzeń Jego Ewangelii: wzywa On nas do udziału w Jego relacji z Ojcem, a jest nią życie wieczne.

Jezus chce nawiązać ze swymi przyjaciółmi taką relację, która odzwierciedlałaby więź łączącą Go z Ojcem: relację wzajemnej przynależności w pełnym zaufaniu, w głębokiej jedności. Aby wyrazić tę głęboką jedność, tę relację przyjaźni, Jezus posługuje się obrazem pasterza i jego owiec: on je woła, a one rozpoznają jego głos, odpowiadają na jego wołanie i idą za nim. Jakże piękna jest ta przypowieść! Wymowna jest tajemnica głosu: pomyślmy, że już w łonie matki uczymy się rozpoznawać jej głos i także głos taty: z tonu głosu wyczuwamy miłość lub pogardę, uczucie lub chłód. Głos Jezusa jest wyjątkowy! Jeśli nauczymy się go odróżniać, będzie On nas prowadził drogą życia, drogą, która przekracza otchłań śmierci.

A Jezus w pewnej chwili powiedział, odnosząc się do swoich owiec: ŤOjciec mój, który Mi je dałť (J 10, 29). Jest to bardzo ważne, jest to głęboka tajemnica, niełatwa do zrozumienia: jeśli czuję że Jezus mnie pociąga, jeśli Jego głos rozpala moje serce, to dzięki temu, że Bóg Ojciec dał mi wewnętrzne pragnienie miłości, prawdy, życia, piękna... a Jezus jest tym wszystkim w pełni! To pomaga nam zrozumieć tajemnicę powołania, a zwłaszcza wezwań do szczególnej konsekracji. Czasami Jezus nas wzywa, zaprasza, byśmy za Nim szli, ale może się zdarzać, że nie zdajemy sobie sprawy, że to jest On, tak jak to się przydarzyło młodemu Samuelowi. Dzisiaj jest tutaj, na placu św. Piotra, wielu młodych. Jesteście bardzo liczni, prawda? To widać... Właśnie! Was, młodych, jest tak wielu dzisiaj na tym placu. Chciałbym was zapytać: czy słyszeliście czasami głos Pana, który przez jakieś pragnienie, jakiś niepokój zachęcał was do bardziej bezpośredniego pójścia za Nim? Usłyszeliście go? Nie słyszę? O właśnie... Czy mieliście ochotę zostać apostołami Jezusa? Młodość trzeba poświęcić wielkim ideałom. Czy myślicie o tym? Czy się zgadzacie? Zapytaj Jezusa, czego chce od ciebie, i bądź odważny! Bądź odważna! Zapytajcie Go o to! Za każdym powołaniem i przed każdym powołaniem do kapłaństwa lub do życia konsekrowanego stoi zawsze czyjaś mocna i intensywna modlitwa: babci, dziadka, matki, ojca, wspólnoty... Dlatego Jezus powiedział: ŤProście Pana żniwa — to znaczy Boga Ojca — żeby wyprawił robotników na swoje żniwoť (Mt 9, 38). Powołania rodzą się na modlitwie i z modlitwy; i tylko w modlitwie mogą trwać i przynosić owoce. Chciałbym podkreślić to dzisiaj, w Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Módlmy się zwłaszcza za nowych kapłanów diecezji rzymskiej, których z radością wyświęciłem dzisiaj rano. I prośmy o wstawiennictwo Maryję. Dzisiaj 10 młodych ludzi powiedziało Jezusowi Ťtakť i rano otrzymało święcenia kapłańskie... To jest piękne! Wzywajmy wstawiennictwa Maryi — Niewiasty, która powiedziała Ťtakť. Maryja mówiła Ťtakť przez całe życie! Ona nauczyła się rozpoznawać głos Jezusa od chwili, gdy nosiła Go w łonie. Niech Maryja, nasza Matka, pomoże nam coraz lepiej poznawać głos Jezusa i iść za nim, abyśmy podążali drogą życia! Dziękuję.

Bardzo dziękuję za powitanie, ale powitajcie również Jezusa. Wołajcie: ŤJezusieť, głośno... Pomódlmy się wszyscy razem do Matki Bożej.

Módlmy się za Wenezuelę

Uważnie śledzę przebieg wydarzeń w Wenezueli. Patrzę na nie z głęboką troską, modlę się intensywnie z nadzieją, że będą szukane i znajdą się sprawiedliwe i pokojowe sposoby przezwyciężenia poważnych trudności, jakie w tym okresie przeżywa ten kraj. Zachęcam drogi naród wenezuelski, w szczególny sposób odpowiedzialnych za instytucje i politykę, do stanowczego odrzucania wszelkiej przemocy i nawiązania dialogu opartego na prawdzie, na wzajemnym uznaniu, w poszukiwaniu wspólnego dobra i kierując się miłością do narodu. Proszę wierzących o modlitwę i pracę na rzecz pojednania i pokoju. Zjednoczmy się w pełnej nadziei modlitwie za Wenezuelę, oddając ją w ręce Najświętszej Maryi Panny z Coromoto.

Módlmy się za ofiary trzęsienia ziemi w Chinach

Myślę także o ofiarach trzęsienia ziemi, które objęło południowo-zachodnie Chiny kontynentalne. Módlmy się za nie i za tych, którzy cierpią z powodu tego gwałtownego trzęsienia.

Beatyfikacja ks. Mikołaja Ruski

Dziś po południu w Sondrio zostanie ogłoszony błogosławionym ks. Mikołaj Rusca, kapłan z Valtelliny, żyjący na przełomie XVI i XVII w. Był przez wiele lat przykładnym proboszczem w Sondrio i został zabity podczas walk polityczno-religijnych toczących się w Europie w tamtych czasach. Chwalmy Pana za jego świadectwo!

Na zakończenie Ojciec Święty powiedział:

Witam serdecznie wszystkich pielgrzymów, przybyłych z różnych krajów: rodziny, liczne grupy parafialne, stowarzyszenia, przystępujących do sakramentu bierzmowania, szkoły. Witam w sposób szczególny liczne dzieci z diecezji weneckiej, przybyłe ze swoim patriarchą; ale zapamiętajcie sobie, chłopcy i dziewczęta: życie trzeba poświęcić wielkim ideałom! Witam katechistów z diecezji Gubbio, przybyłych ze swoim biskupem; wspólnotę seminarium z Lecce i ministrantów z tej diecezji; przedstawicielstwo Włoskich Lions Club. W ten Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który zrodził się z inicjatywy Pawła VI przed 50. laty, zachęcam wszystkich do szczególnej modlitwy, aby Pan posłał licznych robotników na swoje żniwo. Św. Hannibal Maria Di Francia, apostoł modlitwy o powołania, przypomina nam o tym ważnym zadaniu. Życzę wszystkim dobrej niedzieli!

Dobrej niedzieli i smacznego obiadu!

ŤMoje owce słuchają mego głosu, a Ja znam jeť. Głos Jezusa jest jedyny! On nas prowadzi drogą życia

(@Pontifex_pl)


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: powołanie przyjaźń Dobry Pasterz młodość ideały Niedziela Dobrego Pasterza relacja z Jezusem więź z Jezusem powołania kapłańskie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W