Na wierze Piotra i Pawła opiera się Kościół Rzymu

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 29.06.2016

Na wierze Piotra i Pawła opiera się Kościół Rzymu

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dziś obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła i wysławiamy Boga za ich przepowiadanie i świadectwo. Na wierze tych dwóch apostołów opiera się Kościół Rzymu, który od zawsze czci ich jako patronów. Jednakże cały Kościół powszechny patrzy na nich z podziwem, uważając ich za dwa filary i dwa wielkie światła, które jaśnieją nie tylko na niebie Rzymu, ale także w sercach wierzących Wschodu i Zachodu.

Ewangelia, opowiadając o misji apostołów, mówi nam, że Jezus posłał ich po dwóch (por. Mt 10, 1; Łk 10, 1). W pewnym sensie także Piotr i Paweł zostali posłani z Ziemi Świętej aż do Rzymu, by głosić Ewangelię. Byli to dwaj mężczyźni bardzo różniący się jeden od drugiego: Piotr był «prostym rybakiem», a Paweł «nauczycielem i uczonym», jak mówi dzisiejsza liturgia. Jeśli tu w Rzymie znamy Jezusa i jeśli wiara chrześcijańska jest żywą i ważną częścią duchowego dziedzictwa i kultury tego obszaru, zawdzięczamy to apostolskiemu męstwu tych dwóch synów Bliskiego Wschodu. Z miłości do Chrystusa opuścili oni swoją ojczyznę i nie zważając na trudy długiej podróży oraz ryzyko i nieufność, które mieli napotkać, przybyli do Rzymu. Tutaj stali się zwiastunami i świadkami Ewangelii wśród ludzi i przypieczętowali męczeństwem swoją misję wiary i miłości.

Piotr i Paweł powracają dziś symbolicznie do nas, przemierzają ulice tego miasta, pukają do drzwi naszych domów, ale przede wszystkim do naszych serc. Pragną znów nieść Jezusa, Jego miłosierną miłość, Jego pocieszenie, Jego pokój. Jakże bardzo tego potrzebujemy! Przyjmijmy ich orędzie! Doceńmy ich świadectwo! Szczera i mocna wiara Piotra, wielkie i otwarte na wszystkich serce Pawła pomogą nam być radosnymi chrześcijanami, wiernymi Ewangelii i otwartymi na spotkanie ze wszystkimi.

Dzisiaj rano podczas Mszy św. w Bazylice św.Piotra poświęciłem paliusze dla arcybiskupów metropolitów, mianowanych w ciągu roku, pochodzących z różnych krajów. Ponawiam moje pozdrowienia i życzenia dla nich, dla ich krewnych i wszystkich, którzy towarzyszą im w tej pielgrzymce. Zachęcam ich do kontynuowania z radością swojej misji w służbie Ewangelii, w jedności z całym Kościołem, a zwłaszcza ze Stolicą Piotrową, czego wyrazem jest właśnie znak paliusza. Na tej samej celebrze gościłem z radością i miłością członków delegacji przybyłej do Rzymu w imieniu Patriarchy Ekumenicznego, umiłowanego brata Bartłomieja. Także ta obecność jest znakiem braterskich więzi między naszymi Kościołami. Módlmy się, aby coraz bardziej umacniały się więzy komunii i wspólne świadectwo.

Maryi Dziewicy, Salus Populi Romani, powierzamy dziś cały świat, a zwłaszcza to miasto, Rzym, aby mógł zawsze znajdować w swoich obfitych wartościach duchowych i moralnych, w które jest bogaty, fundament swojego życia społecznego i swej misji we Włoszech, w Europie i na świecie.

Po modlitwie maryjnej Papież powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry! Wczoraj wieczorem został dokonany w Stambule okrutny zamach terrorystyczny, który spowodował śmierć i rany wielu osób. Módlmy się za ofiary, ich rodziny oraz za drogi naród turecki. Niech Pan nawróci serca ludzi uciekjących się do przemocy i umacnia nasze kroki na drodze pokoju. Pomódlmy się wszyscy w ciszy. [chwila ciszy] Zdrowaś Maryjo...

Niedawno zakończyła się w Rzymie międzynarodowa konferencja na temat odpowiedzialnych inwestycji o znaczeniu społecznym, pod hasłem: «Uczynić Rok Miłosierdzia rokiem, który będzie miał wpływ na sytuację ubogich». Oby inwestycje prywatne wraz z publicznymi sprzyjały przezwyciężeniu ubóstwa bardzo wielu ludzi zepchniętych na margines.

Serdecznie pozdrawiam was wszystkich: rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i poszczególnych wiernych, przybyłych z Włoch i wielu stron świata (...).

Pozdrowienia kieruję zwłaszcza do wiernych z Rzymu, w uroczystość Świętych Piotra i Pawła, patronów miasta! Z tej okazji rzymska «Pro Loco» tradycyjnie przygotowała dekoracje kwietne, których twórcami są różni artyści oraz wolontariusze Służby Cywilnej. Dziękuję za tę inicjatywę i piękne kompozycje z kwiatów! Pragnę też przypomnieć o pokazie sztucznych ogni, który odbędzie się dziś wieczorem na Piazza del Popolo, a z którego wpływy zostaną przeznaczone na wspieranie dzieł charytatywnych w Ziemi Świętej oraz w krajach Bliskiego Wschodu.

Wam wszystkim życzę dobrego świętowania święta patronów Rzymu. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao