Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Zbrodnia obrazy człowieczeństwa

2 XII 2014 — Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Global Freedom Network

W czwartek 2 grudnia 2014 r. rano w watykańskiej Casina Pio IV Papież Franciszek uczestniczył w zorganizowanym przez Global Freedom Network spotkaniu niektórych światowych zwierzchników religijnych i wraz z nimi podpisał wspólną deklarację, potępiającą współczesne formy niewolnictwa. «My, sygnatariusze — czytamy w tekście deklaracji — spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w związku z historyczną inicjatywą, której celem jest pobudzenie do podjęcia akcji duchowych i praktycznych ze strony wszystkich religii świata i ludzi dobrej woli, ażeby wyeliminować na zawsze współczesne niewolnictwo do r. 2020. W oczach Boga [wielki imam z Al Azhar używa tu słowa 'religie'] każda istota ludzka, dziewczyna czy chłopiec, kobieta czy mężczyzna, jest osobą wolną, przeznaczoną do istnienia dla dobra każdego, w równości i braterstwie. Różne formy współczesnego niewolnictwa, jak handel istotami ludzkimi, przymusowa praca i prostytucja, handel narządami i wszelkie inne praktyki sprzeczne z fundamentalnymi pojęciami równości, wolności i równej godności każdej istoty ludzkiej winny być uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości. Dzisiaj podejmujemy tutaj wspólne zobowiązanie, aby uczynić wszystko co możliwe, w łonie naszych wspólnot wierzących i poza nimi, aby przywrócić wolność ofiarom niewolnictwa czy handlu ludźmi, przywracając im nadzieję na przyszłość. Obecnie dysponujemy możliwościami, świadomością, mądrością, nowatorskimi środkami i technologiami, potrzebnymi do osiągnięcia tego celu humanitarnego i moralnego». Przed ceremonią podpisania wspólnej deklaracji Papież wygłosił następujące przemówienie:

Panie i Panowie!

Dziękuję wszystkim zwierzchnikom religijnym, tutaj zgromadzonym, za ich zaangażowanie na rzecz uratowanych osób, które padły ofiarami handlu ludźmi, oraz wszystkim obecnym za mocne włączenie się w ten akt braterstwa, zwłaszcza względem najbardziej cierpiących spośród naszych braci. Zainspirowani naszymi wyznaniami, dziś zebraliśmy się w związku z historyczną inicjatywą i dla dokonania konkretnego aktu — aby zadeklarować, że będziemy razem pracować w celu wykorzenienia straszliwej plagi współczesnego niewolnictwa we wszystkich jego formach.

Wykorzystywanie fizyczne, gospodarcze, seksualne i psychiczne mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewczynek zniewala aktualnie dziesiątki milionów osób, wystawiając na okrucieństwo i upokorzenie. Każda istota ludzka — mężczyzna, kobieta, chłopiec, dziewczynka — jest obrazem Boga; Bóg jest miłością i wolnością, dającą się w relacjach międzyludzkich; a zatem każda istota ludzka jest osobą wolną, przeznaczoną do istnienia dla dobra innych, w równości i braterstwie. Każda osoba i wszyscy ludzie są równi, i trzeba uznać ich jednakową wolność i taką samą godność. Wszelka relacja dyskryminująca, która nie szanuje fundamentalnego przekonania, że drugi jest taki jak ja, jest przestępstwem, i częstokroć przestępstwem wynaturzonym.

Dlatego w imieniu wszystkich i każdego z naszych wyznań oświadczamy, że współczesne niewolnictwo — w postaci handlu osobami, przymusowej ciężkiej pracy, prostytucji, handlu narządami — jest zbrodnią «obrazy człowieczeństwa». Jej ofiarami są ludzie w każdej kondycji, jednak najczęściej spotyka się je wśród najuboższych i najbardziej bezbronnych spośród naszych braci i sióstr.

W imieniu tych, którzy wzywają do działania nasze wspólnoty i którzy odrzucają bez wyjątku, całkowicie, wszelkie systematyczne pozbawianie wolności indywidualnej w celu wykorzystywania osoby i wyzysku komercyjnego — w ich imieniu składamy tę deklarację.

Pomimo wielkich wysiłków licznych osób współczesne niewolnictwo wciąż jest okrutną plagą, występującą na szeroką skalę na całym świecie, nawet w turystyce. Ta zbrodnia «obrazy człowieczeństwa» skrywa się za pozorami akceptowanych zwyczajów, jednak w rzeczywistości zbiera swoje ofiary w prostytucji, w handlu osobami, przymusowej ciężkiej pracy, pracy niewolniczej, okaleczaniu, sprzedaży narządów, używaniu narkotyków, pracy dzieci. Skrywa się za zamkniętymi drzwiami, w miejscach prywatnych, na ulicach, w samochodach, w fabrykach, na wsiach, na kutrach rybackich i w wielu innych miejscach. A dzieje się to zarówno w miastach, jak i wioskach, w ośrodkach socjalnych krajów najbogatszych i najbiedniejszych krajów świata. A najgorszą rzeczą jest to, że ta sytuacja, na nieszczęście, pogarsza się z każdym dniem coraz bardziej.

Wzywamy do działania wszystkie osoby wierzące, przywódców, rządy, przedsiębiorstwa, wszystkich ludzi dobrej woli, aby udzielili swojego mocnego wsparcia i przyłączyli się do ruchu walki ze współczesnym niewolnictwem we wszystkich jego formach.

Umacniani przez ideały wyznawanej przez nas wiary i nasze wspólne wartości ludzkie, wszyscy możemy i powinniśmy wznieść sztandar wartości duchowych, wspólnych wysiłków, wizji wyzwalającej, ażeby wykorzenić niewolnictwo z naszej planety.

Proszę Pana, aby udzielił nam dziś łaski nawrócenia się i stania bliźnim każdej osoby, bez wyjątków, i niesienia pomocy, aktywnie i zawsze, tym, których spotykamy na naszej drodze — czy to będzie osoba w podeszłym wieku, przez wszystkich opuszczona, czy pracownik niegodziwie zniewalany i pogardzany, uchodźca — kobieta bądź mężczyzna, schwytani w sidła świata przestępczego, młody chłopiec czy dziewczyna, chodzący po drogach świata, będący ofiarami handlu w celach seksualnych, mężczyzna czy kobieta doprowadzani podstępnie do prostytucji przez ludzi, którzy nie boją się Boga, chłopiec czy dziewczynka okaleczani z narządów — a którzy odwołują się do naszego sumienia, powtarzając niczym echo głosu Pana: Powiadam wam, ilekroć uczynili to jednemu z moich braci, uczynili to Mnie.

Drodzy przyjaciele, dziękuję za to zebranie. Dziękuję za te transwersalne wysiłki, które angażują nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy odbiciem obrazu Boga i jesteśmy przekonani, że nie możemy tolerować, aby obraz Boga żywego był czyniony przedmiotem najbardziej wynaturzonego handlu ludźmi.

Bardzo dziękuję!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wartości osoba ludzka bliźni niewolnictwo człowieczeństwo uchodźca godność człowieka wolność religijna wolność wyznania obraz Boga handel ludźmi sprzedaż narządów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W