Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Potrzebna jest zmiana postawy wobec migrantów i uchodźców

Przesłanie do uczestników kolokwium Meksyku i Stolicy Apostolskiej na temat przemieszczania się ludności i rozwoju14 lipca 2014 r. w stolicy Meksyku odbyło się kolokwium Meksyku i Stolicy Apostolskiej poświęcone migracjom ludności i rozwojowi, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ambasadę Meksyku przy Stolicy Apostolskiej. Uczestniczyli w nim ministrowie spraw zagranicznych kilku krajów latynoamerykańskich oraz przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Papież wystosował do uczestników poniższe przesłanie.

Pragnę pozdrowić organizatorów, referentów i uczestników Coloquio México-Santa Sede sobre movilidad humana y desarollo — kolokwium Meksyku i Stolicy Apostolskiej na temat migracji ludności i rozwoju.

Globalizacja jest zjawiskiem, które wymaga naszej reakcji, zwłaszcza w odniesieniu do jednego z jej głównych przejawów, jakim jest migracja. Jest to jeden ze «znaków» tego czasu, w którym żyjemy, a który przywodzi nam na pamięć słowa Jezusa: «Jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie?» (Łk 12, 56). Pomimo wielkiego przepływu migrantów na wszystkich kontynentach i w prawie wszystkich krajach migracja jest nadal postrzegana jako sytuacja wyjątkowa albo jako fakt przypadkowy i sporadyczny, podczas gdy stała się już zjawiskiem charakterystycznym i wyzwaniem dla naszych społeczeństw.

Jest to zjawisko niosące z sobą wielkie obietnice i zarazem liczne wyzwania. Wiele osób zmuszonych do emigracji cierpi i często umiera tragicznie; wiele z ich praw jest pogwałcanych, są zmuszone do rozłąki z rodzinami i, niestety, nadal są ofiarami postaw rasistowskich i ksenofobicznych.

W obliczu takiej sytuacji powtarzam to, co miałem sposobność wyrazić w Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy na bieżący rok: «Potrzebna jest zmiana postawy wszystkich wobec migrantów i uchodźców; przejście od postawy obronnej, nacechowanej strachem, brakiem zainteresowania i tendencją do marginalizacji — która ostatecznie odpowiada właśnie 'kulturze odrzucania' — do postawy opartej na 'kulturze spotkania', jedynej, która potrafi budować świat bardziej sprawiedliwy i braterski, lepszy świat».

Pragnę ponadto zwrócić uwagę na dziesiątki tysięcy dzieci, które migrują same, bez opieki, uciekając przed nędzą i przemocą — jest to kategoria migrantów, którzy wyruszają z Ameryki Środkowej i z Meksyku i przekraczają granicę ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w krytycznych warunkach, w poszukiwaniu nadziei, która w większości przypadków okazuje się płonna. Ich liczba wzrasta z dnia na dzień. Ten kryzys humanitarny wymaga po pierwsze pilnego działania, aby zapewnić tym nieletnim gościnę i otoczyć ich opieką. Jednakże te środki nie będą wystarczające, jeżeli nie będzie im towarzyszyła polityka informowania o niebezpieczeństwach, jakie wiążą się z tego rodzaju podróżą, i przede wszystkim promocja rozwoju w ich rodzimych krajach. Konieczne jest wreszcie, w obliczu tego wyzwania, zwrócenie uwagi całej wspólnoty międzynarodowej, aby można było wypracować nowe formy migracji legalnej i bezpiecznej.

Życzę pełnego sukcesu chwalebnej inicjatywie Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu meksykańskiego, jaką jest zorganizowanie kolokwium naukowego, poświęconego refleksji nad wielkim wyzwaniem emigracji, i z serca udzielam każdemu z obecnych mojego Błogosławieństwa Apostolskiego.

Watykan, 11 lipca 2014 r.

Papież Franciszekopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: emigracja migracja uchodźcy migranci kryzys humanitarny migracje kultura spotkania kultura odrzucenia marginalizacji
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W