Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Radość bycia braćmi w Chrystusie

Przesłanie do Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola z okazji święta św. Andrzeja
Luciano Minguzzi, «Spotkanie Pawła VI z Atenagorasem» (1964 r.)

30 listopada 2013 r. delegacja watykańska z przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurtem Kochem na czele udała się do Stambułu na doroczne obchody święta św. Andrzeja. Uczestniczyła również w Boskiej Liturgii, której przewodniczył Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I w kościele patriarchalnym w Fanarze. Kard. Koch przekazał Ekumenicznemu Patriarsze następujące przesłanie Papieża Franciszka:


Jego Świątobliwość Bartłomiej I, Arcybiskup Konstantynopola, Patriarcha Ekumeniczny

«Pokój braciom i miłość wraz z wiarą, od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa» (Ef 6, 23).

Po tym jak z radością gościłem delegację, którą Wasza Świątobliwość przysłał do Rzymu na uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, z taką samą radością przekazuję, poprzez to przesłanie, powierzone kard. Kurtowi Kochowi, przewodniczącemu Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, wyrazy mojej bliskości duchowej w święto św.Andrzeja, brata Piotra i świętego patrona Patriarchatu Ekumenicznego. Z głęboką miłością, należną umiłowanym braciom, składam Waszej Świątobliwości, członkom Świętego Synodu, duchowieństwu, mnichom i wszystkim wiernym najlepsze życzenia poparte modlitwą i — wraz z moimi braćmi i siostrami katolikami — przyłączam się do waszej modlitwy z okazji tego święta.

Wasza Świątobliwość, umiłowany Bracie w Chrystusie, po raz pierwszy zwracam się do Waszej Świątobliwości z okazji święta Andrzeja Apostoła — pierwszego powołanego. Korzystając z tej okazji, zapewniam Waszą Świątobliwość, że pragnę w dalszym ciągu podtrzymywać braterskie relacje między Kościołem rzymskim a Patriarchatem Ekumenicznym. Jest dla mnie źródłem wielkiej otuchy myśl o głębi i autentyczności więzi istniejących między nami, będących owocem drogi pełnej łaski, po której Pan prowadził nasze Kościoły od czasu historycznego spotkania w Jerozolimie papieża Pawła VI z patriarchą Atenagorasem — wkrótce będziemy świętować 50. rocznicę tego spotkania. Bóg, źródło wszelkiego pokoju i miłości, nauczył nas w tych latach uznawać jedni drugich za członków tej samej rodziny. W istocie mamy jednego Pana i jednego Zbawiciela. Należymy do Niego za sprawą daru dobrej nowiny o zbawieniu, przekazanej przez apostołów, na mocy jednego chrztu w imię Trójcy Świętej i świętej posługi. Zjednoczeni zatem w Chrystusie, doświadczamy już radości bycia prawdziwymi braćmi w Chrystusie, choć jesteśmy w pełni świadomi, że nie osiągnęliśmy celu, jakim jest pełna jedność. Zapowiadając ów dzień, w którym ostatecznie będziemy razem uczestniczyć w uczcie eucharystycznej, chrześcijanie mają obowiązek przygotowywać się do przyjęcia tego daru Bożego przez modlitwę, wewnętrzne nawrócenie, odnowę życia i braterski dialog.

Nasza radość z obchodów święta św. Andrzeja Apostoła nie powinna odwodzić naszego wzroku od dramatycznej sytuacji licznych osób, które cierpią z powodu przemocy i wojny, głodu, nędzy i poważnych klęsk żywiołowych. Jestem świadomy głębokiego zatroskania Waszej Świątobliwości sytuacją chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o ich prawo do pozostania w swej ojczyźnie. Dialog, przebaczenie i pojednanie to jedyne właściwe narzędzia umożliwiające rozwiązanie konfliktu. Bądźmy wytrwali w naszej modlitwie do wszechmogącego i miłosiernego Boga o pokój w tym regionie i nadal pracujmy na rzecz pojednania i sprawiedliwego uznania praw osób!

Wasza Świątobliwość, wspominanie męczeństwa św. Andrzeja Apostoła przywodzi nam na pamięć także licznych chrześcijan ze wszystkich Kościołów i wspólnot kościelnych, którzy w wielu częściach świata zaznają dyskryminacji i niekiedy przypłacają własną krwią wyznawanie swej wiary. Obchodzimy obecnie 1700. rocznicę edyktu Konstantyna, który położył kres prześladowaniom religijnym w cesarstwie rzymskim, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, i utorował nowe drogi do szerzenia Ewangelii. Dziś tak jak wówczas chrześcijanie Wschodu i Zachodu powinni dawać wspólne świadectwo, ażeby umacniani przez Ducha zmartwychwstałego Chrystusa, mogli głosić orędzie zbawienia po całym świecie. Istnieje ponadto paląca potrzeba skutecznej i podejmowanej z zaangażowaniem współpracy między chrześcijanami, aby zachowali wszędzie prawo do publicznego wyrażania swojej wiary i do tego, aby byli traktowani na równych prawach, kiedy promują wkład, który chrześcijaństwo wciąż wnosi we współczesne społeczeństwo i kulturę.

Z uczuciami głębokiego szacunku i serdecznej przyjaźni w Chrystusie modlę się o obfite błogosławieństwa dla Waszej Świątobliwości i dla wszystkich wiernych Patriarchatu Ekumenicznego, prosząc o wstawiennictwo Dziewiczą Matkę Boga oraz świętych apostołów i męczenników Piotra i Andrzeja. W tym duchu raz jeszcze składam najlepsze życzenia i zamieniam z Waszą Świątobliwością braterski uścisk pokoju.

Watykan, 25 listopada 2013 r.

Papież Franciszekopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekumenizm jedność Kościoła męczeństwo Kościół prawosławny braterstwo Kościoły Wschodnie męczennicy Ziemia Święta Bliski Wschód edykt Konstantyna św. Andrzej patriarcha Konstantynopola chrześcijanie na Bliskim Wschodzie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W