Przyjmijmy Księcia Pokoju

Orędzie "Urbi et Orbi" 25.12.2016

Przyjmijmy Księcia Pokoju

W tradycyjnym bożonarodzeniowym orędziu do miasta i do świata — wygłoszonym z Loggii Błogosławieństw Bazyliki Watykańskiej — Papież Franciszek życzył światu pokoju, przede wszystkim regionom dotkniętym wojnami i dramatycznymi konfliktami. Po udzieleniu błogosławieństwa «urbi et orbi» złożył obecnym na placu św. Piotra w Watykanie, a także ludziom na całym świecie życzenia świąteczne.

Drodzy Bracia i Siostry, dobrych świąt Bożego Narodzenia!

Dzisiaj Kościół na nowo przeżywa zadziwienie Dziewicy Maryi, św. Józefa i pasterzy z Betlejem, kontemplując Dzieciątko, które się narodziło i leży w żłobie — Jezusa, Zbawiciela.

W tym dniu pełnym światła rozbrzmiewają prorocze słowa:

«Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju» (Iz 9, 5).

Władza tego Dzieciątka, Syna Bożego i Maryi, nie jest władzą tego świata, opierającą się na sile i bogactwie; jest to moc miłości. Jest to moc, która stworzyła niebo i ziemię, która daje życie wszelkiemu stworzeniu: minerałom, roślinom, zwierzętom; jest to siła, która pociąga mężczyznę i kobietę, czyniąc z nich jedno ciało, jedno życie; jest to siła, która odradza życie, która przebacza winy, jedna nieprzyjaciół, przekształca zło w dobro. Jest to moc Boga. Ta moc miłości doprowadziła Jezusa Chrystusa do ogołocenia się ze swej chwały i stania się człowiekiem; doprowadzi Go też do oddania życia na krzyżu i powstania z martwych. Jest to władza służby, która ustanawia w świecie królestwo Boże, królestwo sprawiedliwości i pokoju.

Dlatego narodzinom Jezusa towarzyszy śpiew aniołów, którzy głoszą: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał» (Łk 2, 14).

Dziś ta wieść obiega całą ziemię i pragnie dotrzeć do wszystkich ludów, zwłaszcza zranionych przez wojnę i ostre konflikty, odczuwających silniejsze pragnienie pokoju.

Pokój mężczyznom i kobietom w udręczonej Syrii, gdzie przelano tak wiele krwi. Zwłaszcza w Aleppo, mieście będącym w minionych tygodniach teatrem jednej z najokrutniejszych bitew, szczególnie pilne jest zapewnienie, z poszanowaniem prawa humanitarnego, pomocy i wsparcia wyczerpanej ludności cywilnej, która wciąż znajduje się w rozpaczliwej sytuacji wielkiego cierpienia i biedy. Nadszedł czas, aby ostatecznie umilkła broń, a wspólnota międzynarodowa czynnie zabiegała o osiągnięcie wynegocjowanego rozwiązania, oraz aby zostało przywrócone współżycie obywatelskie w tym kraju.

Pokój kobietom i mężczyznom umiłowanej Ziemi Świętej, wybranej i szczególnie ukochanej przez Boga. Oby Izraelczycy i Palestyńczycy mieli odwagę i determinację, by napisać nową kartę historii, w której nienawiść i zemsta ustąpią przed wolą wspólnego budowania przyszłości wzajemnego zrozumienia i zgody. Niech odzyskają jedność i zgodę Irak, Libia i Jemen, których mieszkańcy cierpią z powodu wojny i strasznych działań terrorystycznych.

Pokój mężczyznom i kobietom w różnych regionach Afryki, zwłaszcza w Nigerii, gdzie fundamentalistyczny terroryzm wyzyskuje nawet dzieci do siania przerażenia i śmierci. Pokój w Sudanie Południowym i Demokratycznej Republice Konga, by zostały zaleczone podziały, a wszyscy ludzie dobrej woli dołożyli starań, aby podjąć drogę rozwoju i dzielenia się, przedkładając kulturę dialogu nad logikę konfliktu.

Pokój kobietom i mężczyznom, którzy wciąż odczuwają skutki konfliktu we wschodniej Ukrainie, gdzie pilnie potrzebna jest wspólna wola niesienia ulgi mieszkańcom oraz realizacji podjętych zobowiązań.

Modlimy się o zgodę dla umiłowanego narodu kolumbijskiego, który stara się wejść na nową i odważną drogę dialogu i pojednania. Niech podobna odwaga ożywia także umiłowaną Wenezuelę w podejmowaniu niezbędnych kroków, by położyć kres obecnym napięciom i wspólnie budować przyszłość nadziei dla wszystkich mieszkańców.

Pokój tym, którzy w różnych regionach doznają cierpień z powodu ciągłych zagrożeń i nieustających niesprawiedliwości. Oby Birma umocniła wysiłki na rzecz pokojowego współistnienia i oby z pomocą wspólnoty międzynarodowej zapewniła niezbędną ochronę i pomoc humanitarną osobom, które jej bardzo i bezzwłocznie potrzebują. Oby na Półwyspie Koreańskim zostały przezwyciężone w odnowionym duchu współpracy występujące tam napięcia.

Pokój tym, którzy zostali zranieni albo stracili drogą osobę na skutek okrutnych aktów terroryzmu, które zasiały strach i śmierć w sercu wielu państw i miast. Pokój — nie w słowach, ale faktyczny i konkretny — naszym braciom i siostrom opuszczonym i wykluczonym, tym, którzy cierpią głód, i tym, którzy są ofiarami przemocy. Pokój wygnańcom, migrantom i uchodźcom, osobom, które są dziś przedmiotem handlu ludźmi. Pokój narodom, które cierpią z powodu ambicji gospodarczych małej grupy i zachłannej chciwości bożka-pieniądza, prowadzącej do zniewolenia. Pokój tym, którzy są naznaczeni trudnościami społecznymi i gospodarczymi, oraz tym, którzy cierpią z powodu następstw trzęsienia ziemi lub innych katastrof naturalnych.

I pokój dzieciom w tym szczególnym dniu, kiedy Bóg staje się dzieckiem, zwłaszcza tym pozbawionym radości dzieciństwa z powodu głodu, wojen i egoizmu dorosłych.

Pokój na ziemi wszystkim ludziom dobrej woli, którzy na co dzień dyskretnie i cierpliwie pracują w rodzinie i społeczeństwie, żeby budować świat bardziej ludzki i bardziej sprawiedliwy, umacniani przekonaniem, że tylko gdy panuje pokój, możliwa jest pomyślniejsza przyszłość dla wszystkich.

Drodzy bracia i siostry!

«Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany»: jest to «Książę Pokoju». Przyjmijmy Go!

Po udzieleniu błogosławieństwa «urbi et orbi»
Papież Franciszek powiedział:

Do was, drodzy bracia i siostry, którzy przybyliście na ten plac z całego świata, oraz do wszystkich, którzy w różnych krajach łączycie się za pośrednictwem radia, telewizji i innych środków przekazu, kieruję moje życzenia.

W tym radosnym dniu wszyscy jesteśmy wezwani do kontemplowania Dzieciątka Jezus, które przywraca nadzieję każdemu człowiekowi na ziemi. Dzięki Jego łasce wyrażajmy i urzeczywistniajmy tę nadzieję, świadcząc solidarność i pokój. Wszystkim życzę dobrych świąt Bożego Narodzenia!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama