Chrystus przynosi zbawienie naszemu światu

Katecheza podczas audiencji generalnej 22.12.2004

Podczas audiencji generalnej w środę 22 grudnia 2004 r. Ojciec Święty wygłosił krótką katechezę poświęconą tajemnicy Bożego Narodzenia oraz złożył życzenia świąteczne pielgrzymom z różnych krajów, w tym także swoim rodakom.

1. W tych dniach bezpośrednich przygotowań do świąt Bożego Narodzenia w liturgii pojawia się często wezwanie: «Przyjdź, Panie Jezu». Niczym refren, rodzi się ono w sercu wierzących w każdym zakątku ziemi i rozbrzmiewa nieustannie w modlitwie Kościoła.

Przed chwilą prosiliśmy o przyjście Chrystusa, śpiewając dzisiejszą Antyfonę «O». Mesjasz jest w niej wzywany najpiękniejszymi i najbardziej znaczącymi tytułami, zaczerpniętymi z tradycji biblijnej: «Król narodów», «Oczekiwany przez wszystkie narody», «Kamień węgielny jednoczący narody».

2. Podczas Bożego Narodzenia będziemy kontemplować wielkie misterium Boga, który staje się człowiekiem w łonie Dziewicy Maryi. Rodzi się On w Betlejem, by dzielić nasz niepewny ludzki los! Przychodzi do nas i przynosi zbawienie całemu światu. Jego posłannictwem będzie zgromadzić ludzi i narody w jedną rodzinę dzieci Bożych.

Możemy powiedzieć, że w tajemnicy Bożego Narodzenia kontemplujemy «radykalny przełom» w dziejach zbawienia. Człowiek, który przez grzech oddalił się od Stwórcy, otrzymuje teraz w Chrystusie dar nowej i pełniejszej z Nim komunii. W ten sposób na nowo rodzi się w jego sercu nadzieja, gdyż bramy raju zostały otwarte.

3. Drodzy bracia i siostry! Niechaj bliskie już obchody świąt Bożego Narodzenia będą dla wszystkich dogodną okazją do głębokiego przeżywania znaczenia i wymowy wielkiego wydarzenia narodzin Jezusa.

Tego życzę wam, uczestnikom tej audiencji generalnej, a także waszym rodzinom i wspólnotom, do których należycie.

Streszczenie katechezy w języku polskim, odczytane podczas audiencji generalnej:

Kantyk Zachariasza, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, wprowadza nas w atmosferę Bożego Narodzenia, które przeżywać będziemy już niebawem. Zapowiada przyjście na świat «Najwyższego», «Pana», który jak «z wysoka wschodzące słońce» rozproszy mroki grzechu i śmierci. Ta zapowiedź spełniła się w betlejemską noc, gdy Syn Boży stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Panny. Co roku uczestniczymy w tajemnicy tego narodzenia, kontemplując miłość Boga objawioną w nowo narodzonym Dziecięciu.

Słowo Ojca Świętego do Polaków:

«Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony...» Rokrocznie z nową mocą przemawiają do nas te słowa kolędy. Napełniają nas radością i pokojem. Wam, tu obecnym, oraz moim rodakom w kraju i za granicą życzę, aby święta Bożego Narodzenia były czasem odnowy wiary, wzrastania w miłości i budzenia nadziei. Niech pokój i radość betlejemskiej nocy zagoszczą na stałe w sercach wszystkich. Wesołych Świąt!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama