Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

TRWAJCIE MOCNO PRZY WIERZE

31 V 2000 — Jubileuszowa pielgrzymka wiernych z archidiecezji lwowskiejPodczas audiencji generalnej na placu św. Piotra 31 maja Jan Paweł II zwrócił się do ok. 200 wiernych przybyłych w jubileuszowej pielgrzymce Roku Świętego z archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego z abpem Marianem Jaworskim i biskupem pomocniczym Stanisławem Padewskim. Pielgrzymka ta — jak powiedział Ojciec Święty — nawiązywała do «tradycji zapoczątkowanej przez sługę Bożego abpa Józefa Bilczewskiego, który często pielgrzymował ze swoimi wiernymi do Rzymu, aby podkreślić głęboką więź Lwowa ze Stolicą Apostolską».

W szczególny sposób witam pielgrzymów z archidiecezji lwowskiej obecnych na dzisiejszej audiencji, ks. abpa Mariana Jaworskiego, metropolitę lwowskiego, księdza biskupa pomocniczego Stanisława Padewskiego, kapłanów, siostry zakonne i wszystkich wiernych.

1. Przybywacie do Rzymu, do grobów świętych apostołów Piotra i Pawła w Roku Wielkiego Jubileuszu, ażeby za ich pośrednictwem wyrazić Bogu wdzięczność przede wszystkim za dar wiary otrzymanej na chrzcie św. i prosić o jej umocnienie. Dobrze znacie wartość tego daru. Za wierność Bogu płaciliście przez dziesiątki lat cierpieniem, różnego rodzaju upokorzeniami, byliście dyskryminowani i znosiliście bolesne prześladowania.

(po ukraińsku:)

Ze wzruszeniem myślę o wielkiej rzeszy wiernych świeckich i duchownych, którzy z odwagą i męstwem wytrwali do końca przy Chrystusie i Jego Kościele, choć byli więzieni, wywożeni do łagrów i miejsc pracy przymusowej. Wielu z nich zapłaciło własnym życiem za tę wierność Bogu, Kościołowi katolickiemu i Stolicy Apostolskiej. Za to Kościół dziękuje dzisiaj wam i waszym braciom obrządku wschodniego.

Proszę was, zachowujcie głęboko w pamięci świadectwo tych męczenników i przekazujcie je następnym pokoleniom. Są oni bowiem znakiem tej miłości, która nie cofa się przed żadną groźbą ani żadną ofiarą. Wpisują się oni w ten sposób w wielkie dziedzictwo wiary Kościoła na waszych terenach. Niech ich świadectwo będzie dla was wzorem i umocnieniem na drodze nowego tysiąclecia.

2. Wasza obecność w Wiecznym Mieście, drodzy bracia i siostry, nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej przez sługę Bożego abpa Józefa Bilczewskiego, który często pielgrzymował ze swoimi wiernymi do Rzymu, aby podkreślić głęboką więź Lwowa ze Stolicą Apostolską. Dziękujemy Panu Wszechmogącemu za to, że ten piękny zwyczaj został przywrócony, o czym świadczy dzisiejsze spotkanie. Z prawdziwym wzruszeniem pragnę wam powiedzieć, że raduję się wami, waszą obecnością na placu św. Piotra, i wdzięczny jestem tym wszystkim, którzy tę pielgrzymkę przygotowali. Jesteśmy bowiem świadkami wielkich dzieł Bożych i wielkich znaków Bożej Opatrzności. Niech będzie za to chwała Przenajświętszej Trójcy!

3. Myśl moją kieruję także do Matki Bożej Łaskawej. Jej zawierzam całą waszą archidiecezję. Niech będzie zawsze obecna w waszym życiu. Niech czuwa i wyjednuje potrzebne łaski u swego Syna. Niech czyni serca otwarte na słuchanie Bożej prawdy i na pełnienie Bożej woli.

Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich tu obecnych i życzę, aby Wielki Jubileusz Roku 2000 utwierdził was w wierze, umocnił nadzieję i ożywił miłość zawsze gotową służyć człowiekowi.

Niech Bóg błogosławi wam i wszystkim drogim braciom i siostrom umiłowanej archidiecezji lwowskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ofiara Jubileusz 2000 męczeństwo męczennik Lwów łagry obrządek wschodni obóz pracy archidiecezja lwowska
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W