Dziękujemy Bogu za dary minionego roku

Homilia podczas Nieszporów na zakończenie 2004 r., 31.12.2004

W ostatnim dniu roku 2004 Ojciec Święty przewodniczył w Bazylice Watykańskiej uroczystym Nieszporom, na początku których chór Kaplicy Sykstyńskiej i licznie zgromadzeni wierni odśpiewali hymn dziękczynny «Te Deum laudamus». W homilii Jan Paweł II powiedział, że w Roku Eucharystii Kościół pragnie szególnie gorąco dziękować Chrystusowi za dar Jego Ciała i Krwi w Sakramencie Ołtarza. Po nabożeństwie Papież udał się na plac św. Piotra i przez chwilę modlił się przy szopce ustawionej przed obeliskiem.

1. Kolejny rok dobiega końca. Świadomi przemijania czasu, zgromadziliśmy się dziś wieczór, by dziękować Bogu za wszystkie dary, których nam udzielił w całym 2004 r.

Zgodnie z tradycją wyraziliśmy nasze uczucia śpiewając Te Deum.

2. Te Deum laudamus! Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłałeś swego Syna (por. Ga 4, 4), nie po to, by potępił świat, lecz by go zbawił swą wielką miłością (por. J 3, 17).

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, nasz Odkupicielu, za to, że od Maryi, Matki zawsze Dziewicy, zechciałeś przyjąć ludzką naturę. W tym Roku Eucharystii chcemy Ci jeszcze goręcej podziękować za dar Twego Ciała i Twej Krwi w Sakramencie Ołtarza.

Wysławiamy Cię i dziękujemy Ci, Duchu Święty Pocieszycielu, za to, że uświadamiasz nam, że jesteśmy przybranymi synami (por. Rz 8, 15), i uczysz nas zwracać się do Boga: Ojcze, «Abba» (por. J 4, 23-24; Ga 4, 6).

3. Drodzy bracia i siostry ze wspólnoty diecezjalnej Rzymu! Witam was serdecznie na tym naszym spotkaniu na zakończenie roku. W sposób szczególny pozdrawiam kardynała wikariusza i biskupów pomocniczych, kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich członków chrześcijańskiego ludu. Z szacunkiem pozdrawiam przewodniczącego zarządu regionu, burmistrza Rzymu, przewodniczącego zarządu prowincji i innych przedstawicieli władz politycznych.

Drodzy bracia i siostry, razem dziękujmy Bogu za Jego dobroć i miłosierdzie, które przejawiały się w życiu naszego miasta w tych ostatnich miesiącach. Niech doprowadzi On do pomyślnej realizacji wszelkich planów apostolskich i przedsięwzięć mających na celu dobro.

4. «Salvum fac populum tuum, Domine — Zbaw Twój lud, Panie». O to Cię prosimy tego wieczoru za wstawiennictwem Maryi, odprawiając pierwsze Nieszpory święta Jej Boskiego Macierzyństwa.

Święta Matko Odkupiciela, bądź z nami, gdy rozpoczynamy ten nowy rok. Wyproś dla Rzymu i całego świata dar pokoju. Matko Boża, módl się za nami!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama