Telegram z okazji pielgrzymki ludzi pracy do sanktuarium w Piekarach Śląskich

Telegram Papieża z okazji pielgrzymki ludzi pracy do sanktuarium w Piekarach Śląskich, 24.05.2003

Jego Ekscelencja Abp Damian Zimoń Metropolita Katowicki

Jak co roku, pielgrzymuję z ludźmi pracy do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Jednoczę się z nimi w modlitwie, zawierzając Maryi ich codzienny trud i jego owoce, a także wszelkie trudności i problemy.

Wiem, że wzrost gospodarczy naszego Kraju, na jaki wskazują statystyki i sprawozdania, nie idzie w parze z polepszeniem sytuacji świata pracy. Myślę tu szczególnie o wielkim problemie bezrobocia, jakie dotyka całe regiony Polski, w tym także Śląsk. Jak pisałem w Encyklice Laborem exercens, bezrobocie «jest w każdym wypadku jakimś złem, a przy pewnych rozmiarach może stać się prawdziwą klęską społeczną» (n. 18). Proszę Boga, aby do tego nie doszło w naszym Kraju; aby odpowiedzialni za stan gospodarczy państwa umieli odważnie, z odpowiedzialnością i znawstwem podejmować skuteczne wysiłki, by zapobiec temu zagrożeniu.

Jak już wielokrotnie mówiłem, bezrobocie rodzi niebezpieczeństwo wyzysku tych, którym udało się otrzymać pracę. Groźba jej utraty sprawia, że pracownik godzi się na zwiększanie ilości godzin pracy, na pracę w niedziele i święta, na zapłatę nie odpowiadającą rzeczywistemu wysiłkowi, a nawet na kształtowanie życia rodzinnego i planowanie narodzin dziecka według wymagań pracodawcy. Modlę się, aby w naszym Kraju te zjawiska nie miały miejsca; aby były szanowane prawa ludzi pracy; aby odpowiedzialni za ten sektor życia — zwłaszcza związki zawodowe — wytrwale brali w obronę tych, którzy są pozbawiani ich praw. Równocześnie pragnę z całą mocą powiedzieć pracodawcom, zwłaszcza tym, którzy przyznają się do Chrystusa i Jego Ewangelii, że niesprawiedliwość wobec pracowników i wszelki wyzysk jest poważnym grzechem przeciw miłości bliźniego.

Nawiązując do wieloletnich, skutecznych zmagań, jakie miały miejsce zwłaszcza na Śląsku, proszę pracodawców i ludzi pracy: uczyńcie wszystko, aby szanować dzień święty. Niech na nowo odżyje ta świadomość, którą z taką wytrwałością krzewił niezapomniany biskup Herbert Bednorz: «Niedziela Boża i nasza!» Niech Dzień Pański będzie dniem radosnego nawiązywania więzi z Bogiem oraz budowania jedności rodzin i społeczeństw. Niech owocuje pokojem i szczęściem wszystkich.

Matce Bożej Piekarskiej zawierzam Archidiecezję Katowicką i cały Kościół w Polsce. Przez Jej wstawiennictwo polecam dobremu Bogu wszystkie kwestie świata pracy. Pielgrzymom, ich Rodzinom i wszystkim ludziom, którzy na co dzień podejmują trud własnych rąk, z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 24 maja 2000 r.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama