W pierwszą rocznicę kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej

Telegram papieski do abpa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego, 23.04.2001

Jego Ekscelencja
Abp Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański

Z radością dowiaduję się, iż w pierwszą rocznicę kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej Archidiecezja Gdańska podejmuje ważne inicjatywy duszpasterskie w szczególny sposób związane z kultem Miłosierdzia Bożego.

Pierwszą z nich jest ustanowienie w nowo zbudowanym kościele we Wrzeszczu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Gorąco modlę się, aby to Sanktuarium było dla wszystkich wiernych Archidiecezji szczególnym miejscem działania łaski Miłosiernego Chrystusa, który w swej nieskończonej miłości pragnie przyprowadzić do Ojca każdego człowieka. Zachęcam, aby dołożono wszelkich starań, by w tej świątyni z największą starannością i oddaniem były sprawowane sakramenty Pojednania i Eucharystii, najbardziej czytelne i skuteczne znaki działania Bożego Miłosierdzia. Niech stanie się ona również miejscem, w którym miłosierdzie otrzymane będzie przeradzać się w wolę czynnego niesienia miłosierdzia braciom.

Drugim wydarzeniem duszpasterskim jest rozpoczynająca się Peregrynacja Obrazu Miłosiernego Chrystusa. W Encyklice Dives in misericordia napisałem: «w żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów — a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz — Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża. (...) Im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa 'miłosierdzie' — im bardziej, oddalając się od Boga, oddala się od tajemnicy miłosierdzia — tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia 'wołaniem wielkim'» (n. 15). Niech to wołanie Kościoła znajdzie echo w modlitwach poszczególnych wiernych, rodzin, wspólnot parafialnych i zakonnych i wszystkich, którzy gromadzić się będą wokół wizerunku Miłosiernego Chrystusa na trasie archidiecezjalnej peregrynacji.

Te znaczące duchowe wydarzenia zbiegają się w czasie z rozpoczęciem archidiecezjalnego Synodu pastoralnego, który w oparciu o dokumenty Synodu Plenarnego ma nakreślić kierunki życia Kościoła Gdańskiego na najbliższe lata. Niech prace synodalne będą nieustanną kontemplacją oblicza Chrystusa, który dla nas stał się Człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, a choć zasiadł po prawicy Ojca w chwale, jest stale obecny w Kościele, w każdym człowieku i pośród jego codziennych spraw. Odkrywajcie z radością tę obecność, abyście napełniali się mocą Ducha Świętego i z zapałem nieśli świadectwo wiary w nowe tysiąclecie.

W modlitwie polecam Bogu Księdza Arcybiskupa, Biskupa Zygmunta, Kapłanów, Zakonników, Zakonnice, Rodziny i wszystkich Wiernych Archidiecezji Gdańskiej. Miłosiernego Chrystusa proszę o obfitość łask dla Was wszystkich i z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 23 kwietnia 2001 r.
JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama