List do J.E. Włodzimierza, Metropolity Kijowa i całej Ukrainy

List papieski do J.E. Włodzimierza, Metropolity Kijowa i całej Ukrainy przed podróżą papieską na Ukrainę

Jego Ekscelencja Włodzimierz
Metropolita Kijowa i całej Ukrainy

Otrzymałem list, skierowany do mnie przez Waszą Ekscelencję i przekazany w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Kijowie 23 stycznia br. Pragnę zapewnić, że wnikliwie zapoznałem się z uwagami, jakimi Wasza Ekscelencja zechciał podzielić się ze mną w związku z moją pielgrzymką apostolską na Ukrainę, którą na zaproszenie biskupów katolickich i prezydenta państwa zamierzam odbyć z pomocą Bożą w czerwcu tego roku.

Niniejszy list, jaki kieruję do Ciebie, Czcigodny Bracie, jest dla mnie bardzo cenną sposobnością, aby Cię powiadomić, że jako Najwyższy Pasterz Kościoła katolickiego będę mógł wreszcie odpowiedzieć na kilkakrotnie ponawiane zaproszenia i zaspokoić żywe pragnienie ukraińskich katolików, bardzo licznych i głęboko zakorzenionych w waszym kraju, spotykając się z nimi i utwierdzając ich w wierze w Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pana. Nuncjusz apostolski w Kijowie abp Nikola Eterović poinformował Waszą Ekscelencję o wspomnianych zaproszeniach oraz o programie mojej wizyty.

W tym właśnie duchu zamierzam odwiedzić jako pielgrzym umiłowaną i szlachetną ziemię ukraińską. Przepełnia mnie radość na myśl o spotkaniu z katolickimi braćmi i synami oraz uczucie miłości i ewangelicznego braterstwa wobec tych, którzy w waszym kraju wyznają wiarę w Chrystusa i pragną tak jak my świadczyć przed światem o miłości Boga Ojca, objawionej w Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego.

Tak więc moja wizyta ma być także wyrazistym znakiem szacunku, z jakim odosimy się niezmiennie do braci prawosławnych, jak również naszej zdecydowanej woli, aby dalej podążać drogą dialogu w prawdzie i miłości. Wyrazem tego niezmiennego pragnienia, by przezwyciężyć wszelkie ewentualne problemy, jakie mogą powstać między nami, jest Komisja Mieszana, złożona z członków Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego i Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, w której skład wchodzi także po dwóch przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego i Stolicy Apostolskiej i która została na nowo powołana, aby zgodnie z pragnieniem Jego Świątobliwości Aleksego II zbadać relacje między katolikami a prawosławnymi na zachodniej Ukrainie. Gorąco pragnę, aby Komisja ta jak najszybciej rozpoczęła działalność.

Właśnie po to, aby wyrazić tę tęsknotę za jednością, idąc za przykazaniem Boskiego Mistrza: ut unum sint, gorąco pragnąłbym podczas mej podróży spotkać się także z Tobą, Czcigodny Bracie, i braterskim uściskiem osobiście okazać Ci miłość, jaką darzę Ciebie i wszystkich wiernych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

W oczekiwaniu na tę chwilę niech Bóg wzbudzi w nas świadomość współudziału w pragnieniu jedności wszystkich chrześcijan. Jest ona nieodzowna, aby orędzie Ewangelii mogło rozbrzmiewać z nową mocą w całym świecie, dopóki nie zaświta przez wszystkich wyczekiwany dzień radosnego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, Panem Wszechświata.

Watykan, 26 marca 2001 r.

Joannes Paulus pp II

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama