Oddajmy cześć naszej Matce

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5.12.2004


Jan Paweł II

Oddajmy cześć naszej Matce

5 XII 2004 — Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Anioł Pański»

8 grudnia 1854 r. w Bazylice św. Piotra bł. Pius IX ogłosił bullą «Ineffabilis Deus» dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej. Papież uroczyście «ex cathedra» orzekł, że «Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia — mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego — została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego». Jest to prawda — podkreślił — «przez Boga objawiona i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć».

Obchody 150. rocznicy ogłoszenia tego dogmatu były w całym Kościele okazją do dziękczynienia za odkupienie świata, za udział Maryi w Bożych planach zbawienia oraz do refleksji nad tym, co ów dogmat wnosi do rozumienia Bożego objawienia, natury Kościoła oraz godności i przeznaczenia człowieka.

W Rzymie centralnym punktem obchodów 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej 8 grudnia 2004 r. Wzięli w niej udział bardzo liczni pielgrzymi z całego świata, w tym również uczestnicy 21. Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego, zorganizowanego przez Papieską Akademię Maryjną na Uniwersytecie Laterańskim. «Dziękujmy Bogu Ojcu — powiedział na wstępie liturgii Papież — wspominając 150. rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi — dogmatu wiary katolickiej, który kieruje nasze myśli do źródeł łaski i dobroci Boga. On, który zechciał, by Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu i była pełna łaski, pragnie, byśmy wszyscy byli w Chrystusie święci i nieskalani w miłości».

W południe Jan Paweł II odmówił z okna swej biblioteki modlitwę «Anioł Pański», a wieczorem, zgodnie z tradycją, już po raz dwudziesty siódmy udał się na plac Hiszpański, gdzie zawierzył Niepokalanej Rzym i świat, modląc się przed Jej figurą, którą bł. Pius IX kazał ustawić w drugą rocznicę ogłoszenia dogmatu, 8 grudnia 1856 r.

Poniżej zamieszczamy homilię Ojca Świętego oraz inne rozważania poświęcone 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, a także artykuł jednego z uczestników 21. Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego.

1. Z głęboką radością przygotowujemy się do obchodów uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które w tym roku mają szczególne znaczenie ze względu na 150. rocznicę ogłoszenia tego ważnego dogmatu maryjnego.

2. Rocznicę tę będziemy obchodzić 8 grudnia, sprawując uroczystą liturgię eucharystyczną w Bazylice Watykańskiej, w której w 1854 r. mój czcigodny poprzednik bł. Pius IX, w jedności z licznymi biskupami z całego świata, ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu. W ten sposób oddamy cześć Tota pulchra, Tej, którą Bóg wybrał na Matkę swego Jednorodzonego Syna.

3. Następnie, jak co roku, udam się po południu na plac Hiszpański złożyć tradycyjny hołd Niepokalanej.

Drodzy rzymianie i pielgrzymi, wszystkich was zapraszam, byście wraz ze mną po synowsku oddali cześć naszej niebieskiej Matce.

Oddajmy cześć naszej Matce  Modlitwa na placu Hiszpańskim

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama