Śladami Dobrego Samarytanina

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 6.02.2000

1. We Włoszech obchodzi się dziś Dzień Życia, którego temat: «Syn został nam dany», jest echem proroctwa Izajasza (9, 5), odczytywanego w liturgii Bożego Narodzenia. W tradycyjnym orędziu na ten dzień biskupi włoscy przypomnieli wiernym, że każde dziecko jest bezcennym darem dla małżonków, dla rodziny, dla Kościoła i dla społeczeństwa.

Niepokojący spadek demograficzny, obserwowany w ostatnich latach, musi stać się dla społeczeństwa włoskiego przedmiotem wnikliwej refleksji i bodźcem do odnowy zarówno mentalności, jak kultury, polityki i prawodawstwa. Jest to oczywiście zadaniem instytucji publicznych, które są powołane, aby usuwać trudności, z jakimi borykają się rodziny. Przede wszystkim jednak sami małżonkowie winni ożywiać kulturę miłości i życia, odkrywając na nowo misję rodzicielską, którą przyjęli zawierając związek małżeński.

2. Kultura życia tworzy idealny klimat nie tylko dla przyjęcia dzieci, ale także dla szacunku i troski okazywanych każdemu człowiekowi, poczynając od najsłabszego i najbardziej bezbronnego. Mówiąc o tym, korzystam z okazji, aby przypomnieć, że w najbliższy piątek, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzony będzie Jubileusz Chorych i Pracowników Służby Zdrowia.

Ten specjalny dzień jubileuszowy wyraźnie ukazuje znaczenie ludzkiego życia w planie odkupienia: Chrystus uczynił z uzdrowienia chorych szczególny znak Królestwa Bożego, a przez swoją mękę i śmierć wykupił nas — jako Dobry Samarytanin ludzkości — od grzechu, aby obdarować nas zbawieniem ducha i ciała. Idąc Jego śladem, Kościół wszędzie na ziemi i w każdej epoce spieszy z pomocą człowiekowi cierpiącemu przez niezliczone dzieła służące chorym, zwłaszcza najuboższym i opuszczonym.

W ramach przygotowań do Jubileuszu Chorych odbędzie się w Watykanie w najbliższą środę i czwartek konferencja poświęcona tożsamości katolickich pracowników służby zdrowia oraz wyzwaniom, jakie stoją przed nimi na początku trzeciego tysiąclecia. W czwartek zostanie odprawiona Msza św. dla chorych w bazylice św. Pawła za Murami, ja sam natomiast będę przewodniczył Eucharystii sprawowanej na placu św. Piotra w piątek 11 lutego. Następnego dnia, w sobotę, odbędzie się Droga Krzyżowa w Koloseum, wieczorem zaś uroczyste spotkanie w Auli Pawła VI.

3. Najświętszej Maryi Pannie zawierzajmy wysiłki, jakie podejmuje Kościół we Włoszech i na całym świecie, aby bronić życia i służyć mu. Prośmy Ją — Matkę cierpiących i Uzdrowienie Chorych — o szczególne wstawiennictwo, aby każdy człowiek przeżywający trudne chwile znalazł światło i otuchę w Ewangelii życia.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama