Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Pacem in terris

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 6 kwietnia 20031. Przed niespełna 40 laty, 11 kwietnia 1963 r., bł. Jan XXIII ogłosił encyklikę Pacem in terris, w której przedstawił podstawowe zasady skutecznego umacniania pokoju na świecie. Okazuje się, że również dziś encyklika ta jest szczególnie aktualna. Budowanie pokoju jest «nieustannym zobowiązaniem». Świadczą o tym w sposób dramatyczny wydarzenia ostatnich dni.

Myślę tu szczególnie o Iraku i o tych, którzy uczestniczą w toczącej się tam wojnie, a zwłaszcza o bezbronnej ludności cywilnej, która w różnych miastach wystawiona jest na ciężką próbę. Prośmy Boga, aby ten konflikt wkrótce się zakończył i nastał nowy czas przebaczenia, miłości i pokoju.

2. Aby to osiągnąć, trzeba działać w duchu, którym kierował się mój czcigodny poprzednik: w duchu wiary przede wszystkim, a zarazem z realizmem i dalekowzroczną mądrością. Mówiąc w swej encyklice o «znakach czasu», Jan XXIII stwierdził m.in.: «W naszych czasach ludzie przekonują się coraz bardziej, że spory, jakie mogą powstać między narodami, należy rozwiązywać nie siłą zbrojną, lecz na drodze układów i porozumień» (część III: AAS 55 [1963], 291). Niestety, ten znaczący cel rozwoju cywilizacji wciąż jeszcze nie został osiągnięty.

Budowanie pokoju pragnę powierzyć w sposób szczególny ludziom młodym. Spotkam się z nimi w przyszłą niedzielę, w Dniu Młodzieży. Nowe pokolenia należy wychowywać do pokoju, który musi coraz bardziej stawać się stylem życia, opartym — jak uczył Jan XXIII — na «czterech filarach»: prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Można zatem powiedzieć, że Światowe Dni Młodzieży w nadzwyczajny sposób sprzyjają wychowaniu do braterstwa, a zarazem są swoistym laboratorium pokoju i nadziei dla ludzkości jutra.

3. W ramach przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży spotkam się, zgodnie z tradycją, z młodymi Rzymu i diecezji regionu Lacjum na modlitwie i wspólnym świętowaniu w najbliższy czwartek 10 kwietnia po południu na placu św. Piotra. Rozważając temat: «Oto Matka twoja», zawierzę wszystkich przybyłych Najświętszej Maryi Pannie i każdemu z nich wręczę różaniec, który będzie im pomagał w modlitwie.

Módlmy się nadal z wielką ufnością do Matki Bożej, prosząc Ją o pokój w Iraku i na całym świecie.

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Jan XXIII wojna Irak znaki czasu siły zbrojne Pacem in terris dalekowzroczność Dni Młodzieży
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W