Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Katechizm Kościoła drogowskazem

10 XII 2000 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»1. W tych dniach przypada 50. rocznica zatwierdzenia Statutu Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Jest to data ważna dla wielu ludzi, którzy musieli uciekać ze swoich krajów przed wojną lub prześladowaniem, a dzięki tej instytucji znajdowali opiekę i pomoc na wszystkich kontynentach.

Jest ona ważna także dla tych ludzi, którzy wielkodusznie poświęcając swój czas i angażując inteligencję, gotowi byli ofiarnie służyć uchodźcom w zakresie wychodzącym poza ich obowiązki służbowe, aby nieść im pomoc w sytuacjach często trudnych i niebezpiecznych. Należy im się wdzięczność społeczności międzynarodowej, która winna troszczyć się o ich bezpieczeństwo i popierać ich działalność humanitarną także przez niezbędną pomoc materialną. Solidarność międzynarodowa i dialog polityczny pozwalają znaleźć stosowne rozwiązania, dzięki którym obecność uchodźców nie staje się nadmiernym obciążeniem dla niektórych krajów, oni sami zaś mogą liczyć na pomoc instytucji i struktur publicznych w obronie ich praw i podstawowych swobód.

2. Zanim zakończymy tę uroczystą liturgię, pragnę jeszcze skierować słowa wdzięczności i otuchy do wszystkich katechetów i nauczycieli religii tutaj obecnych oraz tych, którzy łączą się z nami duchowo. Dziękuję wam, moi drodzy, za wasz misyjny zapał i za gorliwość, z jaką prowadzicie dzieło katechezy i nauczania religii.

Właśnie po to, aby zachęcić was do dalszej pracy w misyjnym duchu, przenikającym dzisiejszy Jubileusz, wręczę za chwilę pięciu parom katechetów, reprezentującym wszystkie kontynenty, Katechizm Kościoła Katolickiego. Tym gestem pragnę podkreślić, że powołaniem katechetów jest głosić w środowisku różnych języków i kultur tę samą prawdę: Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata wczoraj, dziś i na wieki.

po francusku:

3. Drodzy katecheci mówiący po francusku, pozdrawiam was serdecznie w chwili, gdy obchodzicie swój Jubileusz. Kościół w szczególny sposób liczy na was, że będziecie ukazywać Chrystusa młodym, aby budzić w nich miłość do Niego i pomagać im żyć blisko Niego. Obyście zdołali zaczerpnąć z tego Jubileuszu siły i odwagę, by niestrudzenie i cierpliwie przekazywać orędzie zbawienia! Wszystkim udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa!

po angielsku:

Serdecznie witam uczestników Jubileuszu Katechetów i Nauczycieli Religii mówiących po angielsku. Waszym doniosłym zadaniem i przywilejem jest dopomaganie Kościołowi w przekazywaniu wiary w jej zbawczej pełni. Składając symbolicznie Katechizm Kościoła Katolickiego w wasze ręce pragnę zachęcić wszystkich, którzy uczestniczą w nauczaniu wiary, przede wszystkim rodziców i katechetów, aby Katechizm stawał się dla nich dobrze znanym i właściwie używanym narzędziem w domu, parafii i szkole. Niech Maryja, Stolica Mądrości, wspomaga was w waszej ofiarnej posłudze. Niech Bóg błogosławi wam i waszym rodzinom!

po niemiecku:

Pozdrawiam katechetów i nauczycieli religii z krajów języka niemieckiego. Przedmiotu, który został wam powierzony, nie można nauczać jedynie słowami. Najlepszą lekcją, jakiej można udzielić swoim uczniom, jest świadectwo życia. Kto naucza zasad wiary, musi sam je praktykować. W tej niełatwej misji niech was wspomaga obfite błogosławieństwo Boże.

po hiszpańsku:

Witam katechistów mówiących po hiszpańsku, którzy uczestniczą w dzisiejszym Jubileuszu. Zachęcam was, byście starali się być mistrzami duchowości, wspomagając swoim osobistym świadectwem całe życie chrześcijan. Przekazujcie im prawdziwą mądrość Ewangelii. Niech Jezus Chrystus stanowi zawsze centrum waszej katechezy.

po portugalsku:

Kieruję słowa serdecznego pozdrowienia do wszystkich katechetów i nauczycieli religii przybyłych z krajów języka portugalskiego, którym przekazuję — jako jubileuszową pamiątkę — Katechizm Kościoła Katolickiego, przypominając każdemu z was polecenie, jakiego Bóg udzielił prorokowi Ezechielowi: «Zjedz tę księgę i idź przemawiać do braci!» (por. 3, 1). Błogosławię wam i waszym uczniom.

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam katechetów z Polski — kapłanów, siostry zakonne i nauczycieli świeckich. Kościół powierzył wam odpowiedzialne zadanie przekazywania nauki Chrystusa i dawania świadectwa o Jego zbawczej miłości. Niech to jubileuszowe spotkanie u grobów apostolskich będzie dla was czasem szczególnego otwarcia na światło i moc Ducha Świętego, abyście umocnieni łaską owocnie pełnili waszą apostolską posługę w nowym tysiącleciu. Niech Bóg błogosławi wam i wszystkim katechetom w Polsce!

4. Odmawiając wspólnie modlitwę «Anioł Pański» raz jeszcze zawierzmy Matce Kościoła dzieło ewangelizacji całego świata.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katecheza Katechizm emigracja uchodźcy katecheta lekcja religii solidarność międzynarodowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W