Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Dobra Nowina musi dotrzeć do wszystkich

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 maja 20021. W wielu krajach, między innymi we Włoszech, została przeniesiona na dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Chrystusa. Święto to przypomina, że Jezus po swym zmartwychwstaniu przez czterdzieści dni ukazywał się swoim uczniom, dając im dowód, że żyje (Dz 1, 3), po czym wyprowadził ich na Górę Oliwną, «uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu» (Dz 1, 9). Odkupiciel, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, jest dla wierzących kotwicą zbawienia i wsparciem w codziennej służbie prawdzie i pokojowi, sprawiedliwości i wolności. Wstępując do nieba, Odkupiciel otwiera nam na nowo drogę do błogosławionej ojczyzny, nie po to jednak, by nas oddalić od historii, lecz by dać nam nadzieję i wytchnienie w drodze.

2. Każdego dnia musimy bowiem stawiać czoło rzeczywistości tego świata. Przypomina nam o tym również Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który dziś obchodzimy.

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie komunikacji i informacji otworzyły przed Kościołem ogromne możliwości ewangelizacji. Dlatego też postanowiłem zaproponować w tym roku temat, który ma obecnie wielkie znaczenie: «Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii».

Musimy korzystać z tej nowoczesnej i coraz bogatszej sieci komunikacji z realizmem i ufnością, w przekonaniu, że może ona otworzyć przed nami ogromne możliwości szerzenia ewangelicznego orędzia, jeśli będziemy się nią posługiwać w sposób kompetentny i odpowiedzialny.

Nie bójmy się zatem «wypłynąć na głębię» bezkresnego oceanu informatycznego. Również za jego pośrednictwem Dobra Nowina może dotrzeć do serc mężczyzn i kobiet nowego tysiąclecia.

3. Nigdy nie można jednak zapominać, że istotą wszelkiej działalności apostolskiej jest modlitwa. To właśnie na gorliwej modlitwie trwali uczniowie w wieczerniku po Wniebowstąpieniu, oczekując na Ducha Świętego obiecanego przez Chrystusa. Wśród nich była również Maryja, Matka Jezusa (por. Dz 1, 14). Przygotowując się do uroczystości Pięćdziesiątnicy, którą będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę, prośmy wraz z Maryją Ducha Świętego, aby wlał w chrześcijan nowy zapał misyjny i prowadził ludzkość po drodze solidarności i pokoju.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział:

Z wielką ulgą przyjęliśmy wszyscy wiadomość, że bazylika Narodzenia w Betlejem została zwrócona Bogu i wiernym.

Z głębi serca dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do przywrócenia temu świętemu miejscu jego religijnej tożsamości. W sposób szczególny muszę tu wspomnieć o wspólnocie franciszkanów, o greckiej i ormiańskiej wspólnocie prawosławnej, które za cenę wielkich poświęceń pozostały wiernymi stróżami sanktuarium. Mieszkańców Betlejem i okolic gorąco zachęcam, aby powrócili do codziennego życia z wiarą i nadzieją w Bogu, który na ich ziemi stał się tak bliski człowiekowi.

Wyrazicielem tych moich uczuć jest dzisiaj w Betlejem mój wysłannik specjalny kard. Roger Etchegaray.

Powszechnym przesłaniem płynącym z Betlejem jest miłość, sprawiedliwość, pojednanie i pokój. Tylko na takim fundamencie można budować, w duchu wzajemnego zaufania, przyszłość, w której respektowane będą prawa izraelskiego i palestyńskiego narodu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: massmedia modlitwa ewangelizacja głębia środki społecznego przekazu wniebowstąpienie wypłynąć na głębię Bazylika Narodzenia Pańskiego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W