Bóg otworzył wszystkim drzwi do zbawienia

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 19.12.1999

1. Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w ostatni tydzień Adwentu: w przyszłą sobotę wypada Boże Narodzenie, kiedy to przed uroczystą Mszą św., odprawianą o północy, zostaną otwarte Drzwi Święte i wkroczymy w Wielki Jubileusz 2000-lecia narodzin Chrystusa.

Światła zdobiące ulice podkreślają jeden z aspektów tych Świąt, ten najbardziej zewnętrzny, który choć sam w sobie nie jest negatywny, może jednak odwracać uwagę od autentycznego ducha Bożego Narodzenia. Jeśli bowiem Boże Narodzenie słusznie stało się świętem darów, to właśnie dlatego, że czcimy w nim największy dar, jaki Bóg uczynił ludzkości, dając jej swego Syna Jezusa. Powinniśmy zatem kultywować ową tradycję zgodnie z głębokim sensem tego wydarzenia, z prostotą i powagą.

W sposób szczególny w tym roku Kościół zachęca wszystkich, by przygotowywali się do tej uroczystości przez radosny wysiłek duchowy: poprzez modlitwę, głęboki rachunek sumienia prowadzący do sakramentu pojednania, gesty miłosierdzia wobec bliźnich, a zwłaszcza wobec braci znajdujących się w potrzebie.

2. Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje Maryję w chwili zwiastowania narodzin Mesjasza. Jej postawa jest dla każdego chrześcijanina i dla każdego człowieka dobrej woli wzorem, zgodnie z którym należy przygotować się do Bożego Narodzenia i do Wielkiego Jubileuszu. Jest to postawa wiary, polegająca na słuchaniu Słowa Bożego i przyjmowaniu go z pełną gotowością umysłu i serca.

Matka Chrystusa uczy nas, jak rozpoznać czas Boga, szczególny moment, w którym On pojawia się w naszym życiu i prosi o zdecydowaną i wielkoduszną odpowiedź. Tajemnica Świętej Nocy sprzed dwóch tysięcy lat odżywa jako wydarzenie duchowe w «dziś» liturgii. Słowo, które zamieszkało w łonie Maryi, przychodzi, by w dniu Bożego Narodzenia z nadzwyczajną mocą zapukać do serca każdego człowieka.

3. Otwierając Drzwi Święte, Kościół symbolicznie wyraża prawdę, że Bóg otworzył wszystkim drzwi zbawienia. Każdy człowiek powinien zatem, jak Maryja, szczerze i osobiście odpowiedzieć Bogu «tak» i otworzyć swoje życie na Jego miłość.

Poprzez Boże Narodzenie «na świat przychodzi światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka» (por. J 1, 9); a Rok Święty 2000 ma sprawić, aby ta światłość dotarła do każdego człowieka w każdej sytuacji. Niech wzór i wstawiennictwo Najświętszej Matki Boga pomogą nam przyjąć Zbawiciela, abyśmy mogli otrzymać w pełni prawdziwy dar Jego Narodzenia.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty wezwał do udzielenia pomocy ofiarom powodzi w Wenezueli, a następnie zwrócił się do różnych grup wiernych zebranych na placu św. Piotra:

Ze smutkiem przyjmuję wiadomości docierające z Wenezueli, gdzie nadal wzrasta liczba ofiar śmiertelnych oraz osób zaginionych i pozbawionych domów na skutek ulewnych deszczów, które spowodowały również ogromne straty materialne. Raz jeszcze zapewniam naród wenezuelski o mojej duchowej bliskości, a jednocześnie wzywam wszystkie instytucje i ludzi dobrej woli do wielkodusznej pomocy, która pozwoli złagodzić tak wielkie cierpienia i usunąć tragiczne skutki tej groźnej klęski żywiołowej. Niech Matka Boża z Coromoto wstawia się za ludem, który czci Ją jako swoją Matkę i Patronkę.

* * *

Pozdrawiam serdecznie organizatorów, artystów i wszystkich uczestników dziesiątej edycji «Derby Serca», imprezy, która odbędzie się w najbliższy wtorek na rzymskim Stadionie Olimpijskim. Ta godna pochwały inicjatywa, zgodna z duchem bliskiego już Jubileuszu, ma na celu zgromadzenie funduszy dla stowarzyszeń zajmujących się najsłabszymi i najbardziej bezbronnymi członkami społeczeństwa. Niech przyświeca jej zawsze autentyczna solidarność! Składam gorące życzenia wszystkim tym, którzy wezmą udział w tej imprezie i tym, którzy połączą się z nimi za pośrednictwem radia i telewizji, wspierając dobroczynne cele tego szczególnego «Derby».

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama