Bez reszty oddani swemu Panu

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" w uroczystość Chrystusa Króla. 21.11.1999

1. Radosnym akcentem uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, zamykającej rok liturgiczny, stała się dzisiejsza kanonizacja dwunastu nowych świętych: dziesięciu zakonników, w tym jednego z Argentyny, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Hiszpanii w latach trzydziestych; św. Benedykta Menniego, kapłana z zakonu bonifratrów, który pochodził z Włoch, ale działał także w Hiszpanii, gdzie założył Zgromadzenie Sióstr Szpitalnych od Najświętszego Serca Jezusa; wreszcie św. Tomasza z Cori, kapłana z Zakonu Braci Mniejszych.

Pozdrawiając serdecznie pielgrzymów zgromadzonych tutaj z tej radosnej okazji, wzywam wszystkich, by wielbili Boga za wielkie dzieła, jakich dokonał w tych świadkach Ewangelii. W dniu, w którym wspominamy ofiarowanie Maryi w świątyni, zachęcam zwłaszcza do kontemplacji ich gorącego nabożeństwa do Matki Odkupiciela.

2. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny jest dla tradycji wschodniej jednym ze świąt bardzo drogich. Od XIV w. zaczęto je obchodzić także na Zachodzie. Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posługująca się hojnością wiernych. Zalecając wszystkim troskę o to, aby tym konsekrowanym siostrom nie zabrakło wsparcia duchowego i materialnego, kieruję do nich słowa serdecznego pozdrowienia i podziękowania.

Zachęcam je też, aby kochały klauzurę, widząc w niej — jak czytamy w instrukcji Verbi sponsa, wydanej niedawno przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego — «niezwykle wartościowy środek ascezy, szczególnie wskazany w życiu całkowicie oddanym kontemplacji» (n. 5). Klauzura jest bowiem «znakiem, osłoną i formą życia radykalnie kontemplacyjnego, przeżywanego jako totalny dar» (n. 10).

3. We Włoszech obchodzi się dziś także Dzień Migracji. To doniosłe zjawisko jest nie tylko źródłem niemałych problemów, ale otwiera też liczne pozytywne możliwości. Zachęcam wszystkich, którzy działają na tym polu, aby wykorzystywali potencjał ludzki i duchowy migrantów, zgodnie z ideą dobrze wyrażoną przez hasło tegorocznego Dnia: «Różnymi drogami do jednego Ojca».

Zawierzajmy liczne intencje modlitewne, jakie przynosi nam dzisiejsza niedziela, Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Świętych i Matce Nadziei, odmawiając «Anioł Pański».

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama