Błagajmy Boga o nawrócenie serc

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23.02.2003

1. Od miesięcy wspólnota międzynarodowa przeżywa wielki niepokój z powodu zagrożenia wojną, która może wstrząsnąć całym regionem Bliskiego Wschodu i pogłębić napięcia, których niestety nie brak na początku tego trzeciego tysiąclecia. Wierzący, niezależnie od tego, jaką religię wyznają, są zobowiązani głosić, że nigdy nie będziemy szczęśliwi, występując jedni przeciw drugim; ludzkość nigdy nie zapewni sobie przyszłości uciekając się do terroryzmu bądź logiki wojny.

W szczególności my chrześcijanie mamy być niejako strażnikami pokoju w miejscach, gdzie żyjemy i pracujemy. A zatem zobowiązani jesteśmy do czujności, aby sumienia nie ulegały pokusie egoizmu, kłamstwa i przemocy.

2. Zachęcam zatem wszystkich katolików, aby dzień 5 marca, Środę Popielcową, poświęcili szczególnie intensywnej modlitwie i postowi w intencji pokoju, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.

Będziemy błagać Boga przede wszystkim o nawrócenie serc i dalekowzroczne, słuszne decyzje, pozwalające za pomocą stosownych, pokojowych środków rozwiązać spory, które utrudniają pielgrzymowanie ludzkości w tych naszych czasach.

Z każdego sanktuarium maryjnego wzniesie się ku niebu żarliwa modlitwa różańcowa o pokój. Ufam, że również w parafiach i w rodzinach będzie odmawiany różaniec w intencji tej wielkiej sprawy, od której zależy dobro wszystkich.

Tej chóralnej modlitwie towarzyszyć będzie post — wyraz pokuty za nienawiść i przemoc, które zatruwają stosunki międzyludzkie. Bardzo stara praktyka postu jednoczy chrześcijan z licznymi braćmi i siostrami, wyznawcami innych religii, którzy dzięki niej pragną wyzbyć się wszelkiej pychy i przygotować do przyjęcia od Boga większych i niezbędnych darów, szczególnie daru pokoju.

3. Już teraz prosimy Przenajświętszą Maryję, Królową Pokoju, o szczególne wsparcie dla tej inicjatywy, podejmowanej na początku Wielkiego Postu. Niech za Jej wstawiennictwem rozlegnie się z nową siłą w świecie i spotka z rzeczywistym przyjęciem ewangeliczne błogosławieństwo: «Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi» (Mt 5, 9)!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama