Historyczne spotkanie

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 27.06.2004


Jan Paweł II

Historyczne spotkanie

27 VI 2004 — Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Anioł Pański»

1. Pojutrze, 29 czerwca, będziemy obchodzić uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, i w tych radosnych okolicznościach dane mi będzie ponownie gościć w Watykanie Jego Świątobliwość Bartłomieja I, Ekumenicznego Patriarchę Konstantynopola. Pragniemy razem upamiętnić historyczne spotkanie naszych czcigodnych poprzedników, papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa I, którzy 40 lat temu w Jerozolimie wymienili pamiętny uścisk braterstwa i pokoju. Miało to miejsce w czasie pielgrzymki, jaką sługa Boży Paweł VI odbył w styczniu 1964 r., podczas Soboru Watykańskiego II.

2. Właśnie w listopadzie tego samego roku Ojcowie Soborowi zatwierdzili Dekret Unitatis redintegratio. Stwierdza się w nim uroczyście, że dążenie do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan jest jednym z głównych dążeń Soboru i że do tego winny zmierzać wysiłki instytucji i wspólnot kościelnych (por. n. 1 i n. 18).

W tym okresie, pomimo występujących nadal trudności, działalność ekumeniczna poczyniła znaczące postępy, a w Ludzie Bożym rozwinęła się wrażliwość ekumeniczna. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się częścią zwykłego programu liturgiczno-duszpasterskiego diecezji i parafii. Istnieją liczne stowarzyszenia i wspólnoty kościelne, które mają za cel wzajemne poznawanie się i umacnianie przyjaźni chrześcijan różnych wyznań, dzięki czemu coraz częściej jednoczą się oni w dziełach solidarności, sprawiedliwości i pokoju.

3. Teraz, gdy przygotowujemy się do przyjęcia Ekumenicznego Patriarchy, zachęcam wszystkich, by modlili się o pełną jedność chrześcijan, wzywając wstawiennictwa Maryi Dziewicy. Niech Święta Matka Boga, którą chrześcijanie Wschodu otaczają tak wielkim nabożeństwem, wyjedna w szczególności, aby wspomnienie braterskiego uścisku Pawła VI z Atenagorasem I przyczyniło się do odnowy zaangażowania na rzecz komunii między katolikami i prawosławnymi.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama