Z myślą o rozwoju Kościoła na kontynencie afrykańskim

Przesłanie papieskie z okazji zebrania Specjalnej Rady ds. Afryki Generalnego Sekretariatu Synodu Biskupów, 23.02.2005

 

W dniach 24-25 lutego 2005odbyło się w Watykanie trzynaste zebranie Specjalnej Rady ds. Afryki Generalnego Sekretariatu Synodu Biskupów. Z tej okazji Ojciec Święty skierował do sekretarza generalnego Synodu Biskupów abpa Nikoli Eterovicia przesłanie, w którym napisał, że Radzie «zostaje teraz powierzone zadanie przygotowania II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce». Papież wyraził życzenie, by obrady przyszłego synodu posłużyły umocnieniu wiary i prawdziwemu pojednaniu.

Abp Nikola Eterović
Sekretarz Generalny Synodu Biskupów

Korzystając z nadarzającej się okazji, jaką jest zebranie Specjalnej Rady ds. Afryki Generalnego Sekretariatu Synodu Biskupów, przekazuję Księdzu Arcybiskupowi oraz wszystkim uczestnikom spotkania specjalne pozdrowienie. Pragnę wyrazić raz jeszcze wdzięczność za wielkie dzieło, jakiego dokonaliście dotychczas w służbie Kościoła w Afryce, oraz za jego kontynuowanie.

Tej Radzie, wybranej przez Ojców Synodalnych pod koniec specjalnego zgromadzenia poświęconego Afryce w 1994 r., zostaje teraz powierzone zadanie przygotowania II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce. Biorąc pod uwagę proces zapoczątkowany przez pierwszy synod poświęcony Afryce, przyszłe zgromadzenie będzie starało się nawiązać do tego doświadczenia, pogłębić je i przedłużyć, w oparciu o Posynodalną Adhortację apostolską Ecclesia in Africa, przy uwzględnieniu również nowych okoliczności życia Kościoła i społeczności tego kontynentu. Jego zadaniem ma być również wspieranie Kościołów lokalnych i ich pasterzy oraz pomoc w realizowaniu projektów duszpasterskich, aby przygotować przyszłość Kościoła na kontynencie afrykańskim, który przeżywa trudności, zarówno w sferze politycznej, jak ekonomicznej i społecznej, a także ma problem z zachowaniem pokoju.

Dzięki składamy Bogu za znaczący rozwój afrykańskiego Kościoła katolickiego w ciągu minionych dziesięciu lat. Aby mógł on dalej następować, zachęcam biskupów do czuwania nad wymiarem duchowym dotychczasowych osiągnięć, jak i nad dojrzewaniem pod względem ludzkim i chrześcijańskim duchowieństwa i świeckich. Cieszy mnie zaangażowanie licznych wiernych w pilne dzieło ewangelizacji oraz w działania na rzecz postępu społecznego w różnych krajach tego kontynentu.

Afryka jednakże nadal zmaga się ze straszliwymi plagami, takimi jak konflikty zbrojne, utrzymujące się ubóstwo, choroby i ich wyniszczające skutki, z dramatem AIDS na czele, powszechne poczucie braku bezpieczeństwa i wreszcie występująca w wielu regionach korupcja. Wszystko to osłabia Afrykę, wyczerpuje jej siły, dziesiątkuje nowe pokolenia i rzutuje na przyszłość. Aby Afryka mogła stworzyć społeczeństwo stabilne i dobrze prosperujące, potrzebuje wszystkich swych dzieci i ich połączonych wysiłków. Wiem, jak ważną rolę odgrywają w tym względzie synowie i córki Kościoła, z wielkodusznością i poświęceniem mobilizując swym przykładem afrykańskich braci.

Oby przyszłe Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce przyczyniło się również do umocnienia wiary w Chrystusa Zbawiciela i do autentycznego pojednania! Rok Eucharystii, który przeżywamy, jest okresem szczególnie sprzyjającym umocnieniu bądź przywróceniu komunii w relacjach między osobami, grupami, wspólnotami zakonnymi, jak i między narodami w różnych regionach Afryki.

Zawierzając Księdza Arcybiskupa matczynemu wstawiennictwu Matki Bożej Królowej Afryki, z całego serca udzielam Księdzu oraz wszystkim uczestnikom zebrania Specjalnej Rady ds. Afryki Błogosławieństwa Apostolskiego.

Watykan, 23 lutego 2005 r.

Jan Paweł II


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao