Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Podróż Jana Pawła II do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
Jan Paweł II

Z żywą wiarą trwajcie przy Chrystusie

25 maja — Sofia. Wizyta w katedrze pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi PannyZ konkatedry pw. św. Józefa Jan Paweł II udał się do katedry obrządku bizantyjsko-słowiańskiego pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Sofii. W krótkim przemówieniu pozdrowił zgromadzonych pasterzy, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich oraz wezwał ich, aby odważnie dawali świadectwo Chrystusowi w Kościele katolickim w Bułgarii.

Drodzy Bracia i Siostry!

«Pokój wam! Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki!» (Tb 12, 17). Cieszę się, że mogę spotkać się z wami wszystkimi w tej katedrze pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Pozdrawiam serdecznie waszego egzarchę apostolskiego bpa Christo Projkowa i dziękuję mu za życzliwe słowa, które do mnie skierował. Braterskie pozdrowienie kieruję do emerytowanego egzarchy abpa Metodego Stratiewa, który był prześladowany i więziony wraz z trzema kapłanami ze zgromadzenia asumpcjonistów, których jutro w Płowdiwie ogłoszę błogosławionymi. Gorąco pozdrawiam wszystkich kapłanów tego egzarchatu oraz obecnych tu wiernych, powierzonych ich duszpasterskiej opiece.

Ze szczególną serdecznością pozdrawiam siostry karmelitanki i służebnice Najświętszego Sakramentu; wspominam zwłaszcza te spośród nich — żyjące na ziemi lub w niebie — które w czasach reżimu komunistycznego, pozostając przez długie lata w izolacji w chórze kościoła św. Franciszka, wytrwały w ideałach swej konsekracji, a modlitwą i pokutą podtrzymywały w chrześcijanach wierność Panu.

Wraz z wami z podziwem i wdzięcznością wspominam postać i dzieło delegata apostolskiego abpa Angelo Giuseppe Roncallego, bł. papieża Jana XXIII, który modlił się w tej katedrze i z tak wielkim oddaniem służył Kościołowi katolickiemu obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Bułgarii. Niech jego relikwie, które przywiozłem wam w darze z Rzymu, będą przechowywane i czczone w budowanym obecnie kościele pod jego wezwaniem.

Niech odważna wiara waszych przodków w Kościele katolickim, który jest w Bułgarii, pobudza was dziś do zdecydowanej odnowy świadectwa o Chrystusie Panu. Umocniony posłannictwem, które sam Jezus powierzył Piotrowi, ja również pragnę wspierać was i utwierdzać w wypełnianiu tego zadania. Niech Pan wam towarzyszy i was wspomaga w wielkodusznym przeżywaniu życia chrześcijańskiego, a za wstawiennictwem Jego Najświętszej Matki, czczonej w sanktuarium Przenajświętszej Trójcy w Małym Tyrnowie jako Patronka jedności chrześcijan, niech was hojnie obdarzy swym błogosławieństwem.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół Katolicki Maryja Jan XXIII Bułgaria Sofia Angelo Roncali
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W