Chorzy w Afryce proszą o solidarność całego świata

Przesłanie z okazji XIII Światowego Dnia Chorego, wydane 1.02.2005

Centralne obchody tegorocznego Światowego Dnia Chorego, pod hasłem «Chrystus nadzieją dla Afryki», odbywały się w sanktuarium Królowej Apostołów w Jaunde w Kamerunie. Uroczystości trwały trzy dni (od 9 do 11 lutego). Pierwszy dzień miał charakter duszpasterski, drugi — doktrynalny i naukowy, a trzeci — liturgiczny. W obchodach wziął udział wysłannik Ojca Świętego kard. Javier Lozano Barragán, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jemu też przekazał Jan Paweł II specjalne przesłanie do uczestników uroczystości.

Kard. Javier Lozano Barragán
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

1. Proszę Księdza Kardynała, by jako mój specjalny wysłannik na obchody XIII Światowego Dnia Chorego przekazał moje najserdeczniejsze pozdrowienia wszystkim uczestnikom tego uroczystego spotkania, poświęconego refleksji i modlitwie, w sanktuarium Królowej Apostołów w Jaunde w Kamerunie, a także tym, którzy będą w nim uczestniczyć za pośrednictwem środków przekazu i jednoczyć się duchowo.

Wyrażam wdzięczność prezydentowi Republiki Kamerunu i jego współpracownikom za gotowość do współpracy, jaką okazał cały kraj zarówno w fazie przygotowań, jak i podczas tych uroczystości.

Pozdrawiam biskupów, kapłanów i diakonów, których pieczy powierzone jest duszpasterstwo całej wspólnoty. Moje pozdrowienie kieruję również do zakonników i zakonnic, którzy zawsze są gotowi przychodzić z pomocą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji. W sposób szczególny pozdrawiam wszystkich pracowników służby zdrowia, bo to od ich wielkoduszności uzależniona jest w dużej mierze opieka nad chorymi i ich leczenie.

Myślą ogarniam przede wszystkim was, chorzy, drodzy bracia i siostry, którzy nosicie w swoim ciele znamiona cierpienia i słabości, a także was, członkowie ich rodzin, którzy dzielicie z nimi codzienne życie: całym sercem jestem z wami.

2. W tym roku obchody Światowego Dnia Chorego znów odbywają się w Afryce, na kontynencie, który boryka się z wieloma poważnymi problemami, lecz odznacza się również niezwykłym bogactwem ludzkim i duchowym, a także żywi głębokie pragnienie pokoju i prawdziwego postępu. W Afryce cierpi ogromna liczba chorych, którzy na tej ziemi proszą w milczeniu o solidarność całego świata.

Drodzy bracia i siostry z Afryki, Jezus jest «Człowiekiem, który zna cierpienie». W tym roku poświęconym Eucharystii wzywam was, byście się myślą i sercem jednoczyli z ofiarą Mszy św., która jest niewyczerpanym źródłem nadziei we wszystkich życiowych próbach.

Niech Maryja, Królowa Apostołów i Uzdrowienie Chorych, która na Kalwarii uczestniczyła w bolesnej męce swego Syna, wejrzy na łzy tych, którzy doznają cierpienia w Afryce i na całym świecie!

Z całego serca udzielam Księdzu Kardynałowi oraz wszystkim, którzy będą uczestniczyć w obchodach Światowego Dnia Chorego, specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego.

Watykan, 1 lutego 2005 r.

Jan Paweł II


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama