reklama

Modlę się o dar pokoju

Przemówienie podczas uroczystości nadania Papieżowi Nagrody za Odwagę Polityczną, 2.10.2004

Paryskie czasopismo «Politique Internationale» oraz Francuska Telewizja Katolicka KTO przyznały Janowi Pawłowi II Nagrodę za Odwagę Polityczną («Prix du courage politique»). Została ona wręczona podczas specjalnej audiencji w Sali Klementyńskiej 2 października 2004 r. Na początku głos zabrał Vincent Rédier, dyrektor telewizji KTO, który podziękował Ojcu Świętemu za przyjęcie nagrody i powiedział, że jest przekonany, iż przyjmując nagrodę, Papież pragnął przypomnieć ludziom, a szczególnie pracownikom katolickich mediów, że odwaga jest niezbędna, by głosić Ewangelię we współczesnym świecie. Słowo do Papieża skierował również redaktor naczelny czasopisma «Politique Internationale» Patrick Wajsman. Jego przemówienie publikujemy poniżej, po słowie Ojca Świętego.

Księże Kardynale, drodzy Bracia w biskupstwie, szanowni Państwo!

Witam was z radością i serdecznie pozdrawiam kard. Lustigera, pana Patricka Wajsmana, redaktora naczelnego czasopisma «Politique Internationale», oraz pracowników KTO, francuskiej telewizji katolickiej. Dziękuję za przyznanie mi Nagrody za Odwagę Polityczną. Świadczy to o zainteresowaniu pokojową misją Kościoła w świecie, w którym jest, niestety, zbyt wiele konfliktów. Pragnę ponownie zaapelować o pokój, aby można było budować społeczeństwo, w którym będą panowały braterskie relacje między narodami.

Myślą ogarniam dziennikarzy, którzy dzięki swemu świadectwu i swym publikacjom służą sprawie pokoju i wolności i sami padają ofiarą konfliktów. Myślę również o zakładnikach i ich rodzinach, niewinnych ofiarach przemocy i nienawiści, i wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do poszanowania życia każdej osoby. Nie można dochodzić swych praw, posługując się ludzkim życiem jako stawką w przetargu. Droga przemocy jest ślepym zaułkiem.

Zawierzając was Maryi Dziewicy i modląc się o dar pokoju dla świata, który pochodzi od Boga, udzielam wam i waszym bliskim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Zob. Przemówienie Patricka Wajsmana

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao