Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

Dramat narkomanii

15 VI 1996 — Przesłanie na IX Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami26 czerwca obchodzony był IX Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami. Kilka dni wcześniej, 15 czerwca, Ojciec Święty spotkał się z tej okazji z Giorgio Giacomellim, który kieruje z ramienia ONZ Międzynarodowym Programem Kontroli Narkotyków, i przekazał mu poniższe przesłanie:

Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych i w tym roku obchodzony już po raz dziewiąty, stanowi cenną okazję do refleksji nad jednym z najbardziej tragicznych problemów, który nadal nęka dzisiejsze społeczeństwo, powodując nieoszacowane szkody, zwłaszcza wśród młodych pokoleń; stanowi też okazję, by umocnić wolę walki z tym zjawiskiem.

Stolica Apostolska jest zaniepokojona rozpowszechnianiem się narkomanii oraz nielegalnego handlu narkotykami i substancjami psychotropowymi. Opinia publiczna zdaje się czasem reagować na te zjawiska ogólną obojętnością, kierując się najwyraźniej przekonaniem, że aby bronić się przed tą plagą, wystarczy izolować ofiary nałogu i pozostawić je same sobie, nie usuwając bynajmniej dramatycznych przyczyn samego zjawiska.

Należy uznać, że istnieje związek pomiędzy tą śmiercionośną patologią, której przyczyną jest narkomania, a patologią ducha, która sprawia, że człowiek ucieka przed samym sobą i szuka iluzorycznych przyjemności w ucieczce od rzeczywistości, do tego stopnia, że traci zupełnie poczucie sensu swojej osobowej egzystencji. Takie czynniki jak rozbicie rodziny, napięcia w relacjach międzyludzkich, wzrost bezrobocia i nieludzkie warunki życia przyczyniają się do pogłębienia tej alienacji. W istocie rzeczy korzeniem tego zła jest zanik wartości moralnych i duchowych (por. Przesłanie do uczestników Międzynarodowej Konferencji na temat Narkomanii i Nielegalnego Handlu Narkotykami, Wiedeń, 17 czerwca 1987 r. ).

Stolica Apostolska przywiązuje wielką wagę zarówno do działań zapobiegawczych, jak i do terapii medycznej, która stara się pomóc ofiarom narkomanii w ponownym odkryciu własnej godności jako istot ludzkich poprzez rozbudzenie w nich uśpionych dotąd energii osobowych. Równie ważne jest zaangażowanie poszczególnych osób, rodzin, społeczeństwa i instytucji w walkę z godnym potępienia handlem narkotykami.

Z tego powodu Stolica Apostolska wyraża głębokie uznanie dla celów i działalności Międzynarodowego Programu Kontroli Narkotyków i zachęca gorąco do zacieśnienia międzynarodowej współpracy poprzez realizację starannie zaplanowanych i skutecznych programów w sferze ustawodawczej i na płaszczyźnie działania.

Dzieląc się z wami tymi myślami, modlę się gorąco o Bożą pomoc dla wszystkich, którzy pracują — czasem za cenę wielkich wyrzeczeń i osobistego ryzyka — walcząc z narkomanią i nielegalnym handlem narkotykami oraz ratując ofiary tej plagi.

Watykan, 15 czerwca 1996 r.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: obojętność terapia leczenie narkotyki narkomania nałóg narkotyk profilaktyka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W