Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

Oddajcie wasze talenty na służbę Bogu, bliźniemu i wspólnemu dobru

Przesłanie Papieża do uczestników konferencji na temat: «Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja»W dniach 5-6 marca odbywała się w Rzymie konferencja na temat: «Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja». Uczestniczyło w niej ok. 80 przedsiębiorców, ekspertów i naukowców z 27 krajów. Nieuczciwość w gospodarce i polityce, przeznaczenie zysków, kulturowe oddziaływanie reklamy i marketingu — to główne tematy poruszone podczas spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę «Iustitia et Pax» oraz Międzynarodowy Związek Katolickich Stowarzyszeń Pracodawców. Jan Paweł II skierował do uczestników konferencji przesłanie, w którym podkreślił, że chrześcijańscy przedsiębiorcy «mają obowiązek łączyć słuszne dążenie do zysku z głęboką troską o rozwijanie solidarności i zwalczanie plagi nędzy, która nadal dotyka tak wielu członków rodziny ludzkiej».

Do mojego czcigodnego Brata
Kard. Renata Raffaele Martina
Przewodniczącego
Papieskiej Rady «Iustitia et Pax»

Z radością przyjąłem wiadomość o odbywającej się w tych dniach konferencji na temat: «Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja», której organizatorami są Papieska Rada «Iustitia et Pax» oraz Międzynarodowy Związek Katolickich Stowarzyszeń Pracodawców. Proszę przekazać wszystkim zebranym moje serdeczne pozdrowienia i życzenia.

Ufam, że konferencja będzie dla chrześcijańskich przedsiębiorców źródłem inspiracji oraz odnowionego zapału w ich staraniach, by w świecie biznesu dawać świadectwo o wartościach królestwa Bożego. Ich praca związana jest bowiem z owym zwierzchnictwem i panowaniem nad ziemią, które Bóg powierzył człowiekowi (por. Rdz 1, 26), a znajduje swój szczególny wyraz w rozwijaniu twórczych inicjatyw gospodarczych, mogących przynieść olbrzymie korzyści innym ludziom i podnieść materialny poziom ich życia. Ponieważ «żadna działalność ludzka, nawet w sprawach doczesnych, nie może być wyjęta spod władzy Boga» (Lumen gentium, 36), chrześcijanie, którym powierzono odpowiedzialność za świat biznesu, mają obowiązek łączyć słuszne dążenie do zysku z głębszą troską o rozwijanie solidarności i zwalczanie plagi nędzy, która nadal dotyka tak wielu członków rodziny ludzkiej.

Obecna konferencja odbywa się w okresie, gdy sektor finansowo-handlowy coraz bardziej przekonuje się o potrzebie zdrowej etyki, dzięki której w działalności gospodarczej zachowana zostanie wrażliwość na jej głęboko ludzki i społeczny wymiar. Ponieważ dążenie do zysku nie jest jedynym celem tej działalności, Ewangelia wzywa przedsiębiorców do szanowania godności i twórczych umiejętności swoich pracowników oraz klientów, a także wymogów dobra wspólnego. Gdy chodzi o sferę osobistą, przedsiębiorcy winni rozwijać w sobie takie ważne cnoty, jak «rzetelność, pracowitość, roztropność w podejmowaniu uzasadnionego ryzyka, wiarygodność i wierność w relacjach międzyosobowych, męstwo we wprowadzaniu w życie decyzji trudnych i bolesnych» (Centesimus annus, 32). W świecie, w którym silna jest pokusa konsumpcjonizmu i materializmu, chrześcijańscy przedsiębiorcy winni świadczyć o wyższości «być» nad «mieć».

Spośród istotnych zagadnień etycznych, jakie muszą podjąć obecnie ludzie biznesu, trzeba wymienić problemy związane z wpływem globalnego marketingu i reklamy na kulturę oraz wartości pielęgnowane przez różne państwa i narody. Zdrowa globalizacja, przeprowadzana z poszanowaniem wartości wyznawanych przez poszczególne narody i grupy etniczne, może w znaczący sposób przyczynić się do jedności rodziny ludzkiej oraz wyłonić takie formy współpracy, które miałyby charakter nie tylko gospodarczy, ale także społeczny i kulturowy. Globalizacja musi stać się czymś więcej niż tylko innym terminem na określenie absolutnej relatywizacji wartości oraz ujednolicania różnorakich stylów życia i kultur. Aby tak się stało, przywódcy chrześcijańscy, również w sferze przedsiębiorczości, mają obowiązek świadczenia o wyzwalającej i przemieniającej mocy prawdy chrześcijańskiej, która skłania nas do oddania wszystkich naszych talentów, zdolności intelektualnych, umiejętności przekonywania, a także naszego doświadczenia i pomysłowości na służbę Bogu, bliźniemu i wspólnemu dobru rodziny ludzkiej.

Z taką nadzieją kieruję do uczestników konferencji szczere życzenia — wspierane modlitwą — owocnych obrad, a dla wszystkich biorących w niej udział proszę o Boże błogosławieństwo mądrości, radości i pokoju.

Watykan, 3 marca 2004 r.

Joannes Paulus pp IIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: globalizacja biznes klient bogactwo materializm przedsiębiorca przedsiębiorstwo dobro wspólne konsumpcjonizm pracowitość etyka biznesu solidarność społeczna relatywizacja business

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W