Skierujcie wzrok ku Jezusowi

Przemówienie na początek czuwania modlitewnego, XVII Światowy Dzień Młodzieży z Janem Pawłem II, 23-28.07.2002


Jan Paweł II

Skierujcie wzrok ku Jezusowi

27 lipca 2002. Rozpoczęcie czuwania modlitewnego

W sobotę wieczorem 27 lipca na lotnisku Downsview Park w Toronto odbyło się wielkie czuwanie modlitewne uczestników XVII Światowego Dnia Młodzieży z Ojcem Świętym. Na początku czuwania Papież pozdrowił młodzież w kilku językach, w tym również po polsku.

Droga Młodzieży świata, drodzy Przyjaciele! Drogi Ludu Błogosławieństw!

1. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam w imię Pana! Cieszę się z ponownego spotkania z wami — po przeżytych dniach katechezy, refleksji, dzielenia się i świętowania. Zbliżamy się do fazy końcowej waszego Światowego Dnia, którego ukoronowaniem będzie jutrzejsze sprawowanie Eucharystii.

To w was, którzy przybyliście do Toronto z czterech stron ziemskiego globu, Kościół odczytuje swoją przyszłość i słyszy wezwanie do tej młodości, którą Duch Chrystusa nieustannie go wzbogaca. Entuzjazm i radość, jakie okazujecie, są znakiem waszej miłości do Pana i waszego pragnienia służenia Mu w Kościele i w braciach.

2. W minionych dniach w Wadowicach — moim rodzinnym mieście — odbywało się III Międzynarodowe Forum Młodzieży, które zgromadziło katolików, grekokatolików i prawosławnych z Polski i Europy Wschodniej. Dziś natomiast przybyły tam tysiące młodych z całej Polski, by za pośrednictwem telewizji przyłączyć się do nas i razem przeżywać to modlitewne czuwanie. Pozwólcie, że pozdrowię ich po polsku:

Pozdrawiam młodych mówiących po polsku, którzy tak licznie przybyli do Toronto z naszej Ojczyzny i z innych krajów świata, oraz tysiące młodych, którzy przyjechali z całej Polski i z krajów Europy Wschodniej do Wadowic, aby za pośrednictwem telewizji przeżywać wraz z nami to modlitewne czuwanie. Wszystkim życzę, aby te dni przyniosły w waszych sercach obfite owoce.

Drodzy młodzi przyjaciele, dziękuję za waszą obecność w Toronto, z serca was pozdrawiam i nieustannie modlę się za was, abyście byli teraz i zawsze solą ziemi i światłem świata.

Serdecznie pozdrawiam obecną tu młodzież włoską i wszystkich, którzy z Włoch łączą się z nami za pośrednictwem telewizji. Wraz z młodymi, którzy w różnych miejscach na ziemi na rozmaite sposoby przeżywają ten Dzień Młodzieży, pragniemy objąć świat w uścisku wiary i miłości, by głosić naszą wiarę w Chrystusa, wiernego Przyjaciela, który oświetla drogę każdego człowieka.

3. Podczas tego wieczornego czuwania modlitewnego przyjmiemy krzyż Chrystusa, znak Bożej miłości do wszystkich ludzi. Będziemy chwalić zmartwychwstałego Pana, Światłość, która świeci w ciemnościach. Będziemy modlić się słowami Psalmów i powtarzać te same słowa, którymi Jezus, żyjąc na ziemi, zwracał się do swojego Ojca. Psalmy stanowią modlitwę także dzisiejszego Kościoła. Potem będziemy słuchać Bożego Słowa, lampy dla naszych kroków i światła na naszej ścieżce (por. Ps 119 [118], 105).

Zachęcam was, abyście stali się głosem młodych ludzi z całego świata, wyrażając ich radości, rozczarowania i nadzieje. Skierujcie wzrok ku Jezusowi, żyjącemu Bogu, i powtarzajcie za apostołami: «Panie, naucz nas się modlić». Modlitwa będzie solą, która nadaje smak waszemu życiu i prowadzi was ku Jezusowi, prawdziwemu Światłu ludzkości.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao