Żyjcie w obecności Boga

Przemówienie w katedrze św. Jana Chrzciciela w Trnawie, podróż do Słowacji, 11.09.2003


Jan Paweł II

Żyjcie w obecności Boga

11 września 2003 — Trnawa. Wizyta w katedrze św. Jana Chrzciciela

Po południu Ojciec Święty udał się do katedry św. Jana Chrzciciela w Trnawie. Spotkał się tam z przedstawicielami środowisk kościelnych, politycznych i społecznych. Po chwili modlitwy skierował do zgromadzonych krótkie przemówienie, zachęcając ich, aby umacniali w sobie świadomość obecności Bożej.

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Z radością nawiedzam tę piękną katedrę archidiecezji bratysławsko-trnawskiej, poświęconą św. Janowi Chrzcicielowi, poprzednikowi Pana.

Serdecznie pozdrawiam waszego arcybiskupa Jána Sokola, biskupów pomocniczych i was wszystkich. Z tego kościoła, który jest matką wszystkich kościołów tej diecezji, kieruję gorące pozdrowienie do wszystkich mieszkańców tej ziemi i dla wszystkich upraszam u Pana łaskę i błogosławieństwo.

2. Św. Jan Chrzciciel był człowiekiem żyjącym w samotności wypełnionej obecnością Boga i stał się «głosem» zapowiadającym przyjście Baranka-Zbawiciela (por. Łk 3, 1-18).

Życzę wam, drodzy bracia i siostry, abyście budzili w sobie świadomość obecności Boga poprzez słuchanie Jego słowa, modlitwę, sprawowanie sakramentów, służbę braciom. Dzięki temu będziecie w życiu codziennym, tak jak Jan Chrzciciel, głosicielami i świadkami pełnej miłości, zbawczej obecności Boga w dzisiejszym świecie.

Wszystkim z serca udzielam mojego błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama