Jesteście do dyspozycji pielgrzymów Roku Świętego

Przemówienie do wolontariuszy posługujących podczas XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie 12.08.2000

W sobotę 12 sierpnia ok. 25 tys. wolontariuszy XV Światowego Dnia Młodzieży uczestniczyło na placu św. Piotra w Eucharystii, którą sprawował dla nich kard. Camillo Ruini. W tym samym czasie ich przedstawiciele (ok. 1 500 osób) spotkali się w Castel Gandolfo z Janem Pawłem II. W przemówieniu Ojciec Święty podziękował wolontariuszom za ofiarną służbę pełnioną każdego dnia dla dobra pielgrzymów.

Szczególnie serdecznie pragnę pozdrowić «wolontariuszy Jubileuszu», którzy już od kilku dni uczestniczą w przygotowaniach, mających zapewnić uporządkowany przebieg Światowego Dnia Młodzieży. Jest to wydarzenie od dawna oczekiwane, na którym skupia się spojrzenie wszystkich wierzących, ponieważ to właśnie młode pokolenia mają przejąć pochodnię wiary, aby nieść ją swoim rówieśnikom i całej ludzkości w trzecim tysiącleciu.

Są tu wśród nas ich przedstawiciele, inni zaś znajdują się na placu św. Piotra, ale słyszą nas dzięki połączeniu radiowemu. Wzięli oni udział w Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Kardynała Wikariusza, a zakończą obchody swego Jubileuszu przechodząc przez Drzwi Święte. Pragnę też wspomnieć o pracownikach Centrum Wolontariatu Jubileuszowego, koordynującego działania różnych grup wolontariuszy, którzy są do dyspozycji pielgrzymów Roku Świętego.

Moi drodzy, pozdrawiam was serdecznie i jestem wam wdzięczny za ofiarność, z jaką pełnicie swoją służbę. Bóg wam zapłać za gorliwość i dyspozycyjność, jakie okazujecie, spełniając zadania, które zostały wam powierzone. Macie pomagać swoim rówieśnikom i pielgrzymom przybywającym z wszystkich części świata, aby mogli w sposób uporządkowany i owocny uczestniczyć w różnych wydarzeniach, jakie złożą się na Światowy Dzień Młodzieży. Pomóżcie im, także poprzez sprawną organizację, spotkać Chrystusa i uczynić z tego międzynarodowego spotkania doświadczenie niezapomniane, doświadczenie młodości i młodego Kościoła. Pomóżcie im też przekonać się, jak pięknie jest spotkać się w gronie ludzi ożywionych dobrymi intencjami, aby budować fundamenty nowej ludzkości, inspirującej się wartościami braterstwa i pokoju. To doświadczenie wyraża się także przez różnorodność kolorów. Przez kolory i napisy. Każdy z was posiada swoją kartę identyfikacyjną.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama