Dekret dotyczący odpustów związanych ze Światowym Dniem Młodzieży w Kolonii

Dekret dotyczący odpustów związanych ze Światowym Dniem Młodzieży w Kolonii, 2.08.2005

Prot. N. 387/05/I

Colonien.

Udziela się daru odpustu wiernym, którzy podejmują pielgrzymkę bądź udają się do Kolonii z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży i będą uczestniczyć w świętych obrzędach, jak również wszystkim innym wiernym, w jakimkolwiek miejscu się znajdują, pod warunkiem, że w czasie trwania tego Dnia będą modlić się do Boga, aby wspomagał młodych chrześcijan w umacnianiu się w wierze i prowadzeniu świętego życia.

Do Penitencjarii Apostolskiej napłynęły ostatnio prośby od pasterzy, sprawujących duchową opiekę nad grupami młodzieży, o to, aby ci młodzi ludzie mogli wynieść spodziewane owoce uświęcenia ze swego spotkania — w obecnym roku nazwanego «XX Dniem Młodzieży» — które będzie się odbywało od 16 do 21 sierpnia w Kolonii, gdzie zgromadzeni wokół Namiestnika Chrystusa, Papieża Benedykta XVI, będą uczestniczyć w świętych celebracjach, a przede wszystkim przystępować do sakramentów pojednania i Eucharystii. Młodzi w sakramencie pokuty, do którego przystąpią szczerym i pokornym sercem, ożywią w sobie pragnienie prowadzenia życia bardziej świętego oraz wynagradzania Bogu za grzechy własne i całego świata, a przyjmując godnie, na ile to możliwe, sakrament Eucharystii, będą świadczyć o swej miłości do Chrystusa, Króla wszechświata, będą ją umacniać i przekładać gorliwie na dzieła miłosierdzia i intensywniejszego apostolstwa powszechnego. Znakiem i zachętą do tego będzie obecność Papieża pośród młodych w Kolonii.

Penitencjarii Apostolskiej, która przedstawiła Ojcu Świętemu powyższe spostrzeżenia, udzielono specjalnej władzy ogłoszenia, niniejszym Dekretem, daru odpustu, zgodnie z myślą Papieża, według tego, co następuje:

Udziela się odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wiernym, którzy z sercem wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, z powagą i nabożnie będą uczestniczyć w jakimś obrzędzie podczas XX Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii oraz w jego uroczystym zakończeniu. Innym wiernym, gdziekolwiek będą przebywali w czasie wspomnianego spotkania, udziela się odpustu cząstkowego, jeżeli przynajmniej skruszonym sercem będą usilnie modlić się do Boga, prosząc, aby młodzi chrześcijanie umacniali się w wyznawaniu wiary, utwierdzali się w miłości i szacunku dla swych rodziców i zdecydowanie starali się kształtować — zgodnie ze świętymi zasadami Ewangelii i Matki-Kościoła — nową rodzinę, którą sami założą bądź już założyli, lub też własne życie, zgodnie z powołaniem, otrzymanym od Boga.

Niniejszy Dekret obowiązuje w czasie wspomnianych obchodów, niezależnie od jakiegokolwiek rozporządzenia przeciwnego.

Rzym, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 2 sierpnia 2005 r., we wspomnienie «Porcjunkuli».

Kard. James Francis Stafford
Penitencjarz Większy

O. Gianfranco Girotti OFMConv
Regens

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama