Dekret o odpustach z okazji Roku św. Pawła

Dekret "Urbis et Orbis" wydany z okazji roku św. Pawła (2008-2009)

Z okazji dwutysięcznej rocznicy narodzin św. Pawła apostoła udziela się specjalnych odpustów

W związku z bliską już uroczystością liturgiczną Książąt Apostołów Ojciec Święty, kierując się duszpasterską troską, chce w odpowiednim czasie rozporządzać duchowymi skarbami, by udzielać ich wiernym dla ich uświęcenia, tak aby mogli oni odnowić i umocnić, z coraz większym też zapałem przy tej pobożnej i szczęśliwej okazji, pragnienie nadprzyrodzonego zbawienia już od pierwszych nieszporów wspomnianej uroczystości, przede wszystkim dla uczczenia Apostoła Narodów, którego dwutysięczną rocznicę narodzin niebawem będziemy obchodzić.

W istocie, dar odpustów, którego Ojciec Święty udziela Kościołowi powszechnemu, otwiera drogę ku temu, by w jak największym stopniu dokonało się w nas duchowe oczyszczenie, a zarazem oddaje cześć błogosławionemu Pawłowi apostołowi, sławi nadprzyrodzone życie w sercach wierzących i przygotowuje łagodnie do wydania owoców w postaci dobrych dzieł.

Dlatego też Penitencjaria Apostolska, której Ojciec Święty powierzył zadanie przygotowania i zredagowania dekretu o udzieleniu i uzyskaniu odpustów w czasie całego roku św. Pawła, na mocy niniejszego dekretu, wydanego zgodnie z wolą czcigodnego Papieża, chętnie udziela wymienionych poniżej łask:

I. Wszystkim poszczególnym wiernym chrześcijanom, prawdziwie skruszonym, którzy należycie zostali oczyszczeni w sakramencie pokuty i posileni świętą Komunią i nabożnie nawiedzą w pielgrzymce papieską bazylikę św. Pawła przy via Ostiense i pomodlą się w intencjach Ojca Świętego, przyznaje się i udziela odpustu zupełnego od kary doczesnej za ich grzechy, pod warunkiem, że uzyskali sakramentalne odpuszczenie i przebaczenie swych przewinień.

Wierni chrześcijanie mogą otrzymać odpust zupełny bądź dla siebie, bądź dla zmarłych, ilekroć spełnione zostaną ustalone warunki; pozostaje przy tym w mocy norma, według której odpust zupełny można otrzymać tylko raz dziennie.

Aby modlitwy zanoszone w czasie tych pobożnych nawiedzeń tym bardziej skłaniały dusze do uszanowania pamięci św. Pawła, postanawia się i rozporządza, co następuje: wierni oprócz tego, że będą zanosić własne prośby przed ołtarzem Najświętszego Sakramentu, każdy według własnej pobożności, mają się udać przed ołtarz Konfesji i pobożnie odmówić «Ojcze nasz» i «Wierzę», dodając do tego pobożne wezwania ku czci Najświętszej Maryi Panny i św. Pawła. Niech temu nabożeństwu zawsze towarzyszy pamięć o Księciu Apostołów św. Piotrze.

II. Wierni chrześcijanie z różnych Kościołów lokalnych, spełniwszy warunki zwyczajne (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego), wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, będą mogli otrzymać odpust zupełny, jeśli będą gorliwie uczestniczyć w liturgii bądź w pobożnym nabożeństwie odprawionych publicznie ku czci Apostoła Narodów: we dni uroczystego otwarcia i zamknięcia Roku św. Pawła, we wszystkich miejscach kultu; w inne dni wyznaczone przez ordynariusza miejsca, w miejscach kultu poświęconych św. Pawłowi, oraz w innych wskazanych przez samego ordynariusza z myślą o pożytku wiernych.

III. W końcu również wierni, którym choroba bądź inna stosowna i poważna przeszkoda uniemożliwia spełnienie tych warunków, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli ich dusza wolna jest od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i postanowią spełnić zwykłe warunki, jak tylko będzie to możliwe, i duchowo będą się jednoczyć z uroczystością jubileuszową ku czci św. Pawła, ofiarując Bogu swe modlitwy i cierpienia za jedność chrześcijan.

Ponadto, aby wierni mogli łatwiej mogli dostąpić udziału w tych niebieskich łaskach, niech kapłani zatwierdzeni do słuchania spowiedzi przez kompetentne władze kościelne, starają się ich przyjmować z duchem ochoczym i wielkodusznym.

Dekret ten obowiązuje jedynie w Roku św. Pawła.

Niezależnie od jakiegokolwiek rozporządzenia przeciwnego.

Rzym, siedziba Penitencjarii Apostolskiej, 10 maja 2008 roku od wcielenia Pana, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Kard. James Francis Sfafford
Penitencjarz Większy

Bp. Gianfranco Girotti OFMConv
Bp tyt. Mety, regens

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama