Dekret o pogrzebie kościelnym

Dekret o pogrzebie kościelnym, Patres Sacrae Congregationis, 20.09.1973

W trosce o pełnię wiary

DEKRET O POGRZEBIE KOŚCIELNYM
Patres Sacrae Congregationis(1)


Ojcowie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, na zebraniu plenarnym w dniach 14-15 listopada 1972 r., podjęli następującą decyzję w sprawie pogrzebu kościelnego: nie należy odmawiać pogrzebu publicznym grzesznikom, jeżeli przed śmiercią dali jakieś oznaki pokuty i wyklucza się publiczne zgorszenie innych wiernych.

Ojciec Święty Paweł VI w czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, 17 listopada 1972 r., zatwierdził niniejszą decyzję Ojców i polecił ją opublikować, uchylając, na ile jest to konieczne, Kan 1240, § 1, wszelkie zarządzenia przeciwne.

Rzym, 20 września 1973 r.

FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt+

JÉRÔME HAMER OP
Abp tyt. Loreny
Sekretarz

1. AAS 65 (1973) 500.

opr. mg/jw« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama