Deklaracja o znaczeniu potwierdzania przekładów formuł sakramentalnych

Deklaracja o znaczeniu potwierdzania przekładów formuł sakramentalnych, Instauratio liturgica, 25.01.1974

W trosce o pełnię wiary

DEKLARACJA O ZNACZENIU POTWIERDZENIA PRZEKŁADÓW FORMUŁ SAKRAMENTALNYCH
Instauratio liturgica(1)


Odnowa liturgiczna, realizowana zgodnie z Konstytucją Soboru Watykańskiego II, wprowadziła pewne zmiany także w formułach, które należą do samej istoty obrzędów sakramentalnych. Te nowe słowa, podobnie jak pozostałe, należało tak przetłumaczyć na języki narodowe, by zgodnie z właściwym charakterem języka wyrażały sens pierwotny. Z tego powodu wynikły pewne trudności, które teraz wyszły na jaw, gdy poszczególne Konferencje Episkopatu nadsyłają nowe wersje do zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. W tej sytuacji Święta Kongregacja Nauki Wiary ponownie przypomina, że jest konieczne, by tłumaczenia istotnych formuł w obrzędach Sakramentów wiernie oddawały pierwotne znaczenie wzorcowego tekstu łacińskiego. Przypominając to, Kongregacja podaje do wiadomości:

Po przeanalizowaniu zaproponowanej wersji formuły sakramentalnej w języku narodowym, Stolica Apostolska, gdy uzna, że wyraża ona poprawnie sens zamierzony przez Kościół, aprobuje ją i potwierdza jednocześnie, że sens tej formuły należy rozumieć zgodnie z myślą Kościoła, wyrażoną w oryginalnym tekście łacińskim.

W czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, 25 stycznia 1974 r., Ojciec Święty Paweł VI zaaprobował niniejszą Deklarację.

FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt

+ JÉRÔME HAMER OP
Sekretarz


1. AAS 66 (1974) 661.

opr. mg/jw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama