Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


U progu odpowiedzialnego inwestowania

Agnieszka Duras

Czy w Polsce zaistniały już odpowiednie warunki dla rozwoju etycznych inwestycji? Czy można na tym zarobić? Jak pozyskać klientów dla odpowiedzialnych inwestycji? - na te i inne pytania mogli usłyszeć odpowiedź polscy przedsiębiorcy w trakcie konferencji : "Sustainable investments. Lepsze wyniki i szansa dla globalnej gospodarki" zorganizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 24 października br. W konferencji uczestniczyli wybitni znawcy tej branży, praktycy, jak i propagatorzy tego typu inwestowania ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, oraz polscy liderzy biznesu, politycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zaproszeni do Polski goście przedstawili koncepcję inwestowania w zgodzie z ideą odpowiedzialnego biznesu, wskazali na korzyści płynące ze stosowania zasad odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej do osiągnięcia sukcesu rynkowego. Zwrócili uwagę na konieczność budowy gospodarki uwzględniającej wartości społeczne i ekologiczne.

Cele, które obecnie odpowiadają masowym aspiracjom Polaków: to lepsze życie, równe szanse, poprawa jakości środowiska, poszanowanie godności człowieka, ostateczne instytucjonalne zakorzenienie Polaków w UE - mówił prof. Balcerowicz w swoim wystąpieniu. Zdaniem L. Balcerowicza ostatnie 3 lata w Polsce przyniosły szybszy wzrost gospodarczy przy spadku zużycia energii niż w rozwiniętych krajach Zachodu. Poprawiła się efektywność gospodarowania, mierzona spadkiem nakładów zarówno energetycznych jak i surowcowych na jednostkę produktu. Zwiększyła się efektywność ekologiczna rozwoju gospodarczego. Co pozostało jeszcze do zrobienia w Polsce? - pytał prof. Balcerowicz. W dziedzinie gospodarki potrzebne jest umocnienie tendencji na rzecz oszczędnego, efektywnego ekonomicznie wzrostu gospodarczego. Konieczne jest ostateczne oddzielenie przedsiębiorstw od polityków i urzędników, czyli prywatyzacja. Wzmocnienie stabilności rozwoju, przez dalsze uzdrowienie finansów publicznych, poprawa otoczenia prawnego, podwyższenie stopnia jego stosowania, jawność informacji w finansach i w tworzeniu prawa (ważny warunek czystości życia publicznego) Istotny jest też rozwój trzeciego sektora - organizacji pozarządowych - dla mnie bardzo ważna część dobrego ustroju - podkreślił profesor Balcerowicz. Ale powody do satysfakcji nigdy nie powinny być przyczynami osiadania na laurach. Powinny raczej mobilizować do dalszych działań. Chciałbym na koniec wyrazić nadzieję, że Państwa konferencja jest jednym z ważnych etapów mobilizowania obywatelskiej aktywności na rzecz wyższej jakości decyzji zarówno w sferze publicznej, jak i w sferze przedsiębiorstw i w mediach.

Robert Rubinstein, prezes Brooklyn Bridge z Amsterdamu przedstawił główne zasady inwestycji zrównoważonego rozwoju. Nikt nie chce żyć w świecie zdominowanym przez przemysł, gdzie brakuje miejsca dla wypoczynku, a wzrost gospodarczy odbywa się kosztem ludzkiego zdrowia.(...) Zachodnie firmy inwestują w kapitał naturalny, bowiem wiedzą że jest to inwestycja niezwykle opłacalna. Minimalizują wpływ na środowisko. Zmniejszają wykorzystanie energii, surowców naturalnych, ograniczają produkcję odpadów i emisję zanieczyszczeń do środowiska. Zmniejszają koszty produkcji i usług przy jednoczesnym wzroście ich wartości. I co najważniejsze - osiągają dzięki temu wymierne zyski. Najnowsze badania dowodzą, że firmy, które przestrzegają zasadę "The Triple Bottom Line": zysk, ochrona środowiska i dbałość o ludzi osiągają 3,5 razy lepsze wyniki finansowe w długookresowej perspektywie niż konkurencja. Zwiększają sprzedaż swoich produktów, tworzą więcej miejsc pracy. (...) W krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej odpowiedzialne fundusze inwestycyjne to warunek konieczny do osiągania sukcesów rynkowych. W Stanach Zjednoczonych zainwestowano już setki miliardów dolarów zgodnie z regułami społecznie odpowiedzialnych inwestycji. U progu rozwoju odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych stoją też przedsiębiorstwa Europy i Azji. PGGM - jeden z największych funduszy emerytalnych w Europie przeniósł całość swoich aktywów - 55 mld euro, na inwestycje prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta staje się coraz bardziej interesująca dla inwestorów ze względu na preferencje społeczne. Coraz więcej konsumentów chce inwestować swoje pieniądze w firmy, które respektują podzielane przez nich wartości. Europa Środkowa i Wschodnia z głęboko zakorzenionymi tradycjami troski o dobro społeczne i silnym kapitałem intelektualnym coraz bardziej jest zainteresowana przyjęciem idei zrównoważonego rozwoju. Firmy, które będą chciały odnieść sukces w XXI wieku i zapewnić sobie trwałą pozycję, będą musiały dostosować się do zasad zrównoważonego rozwoju. - stwierdził Robert Rubinstein, na zakończenie swojego wystąpienia.

Perspektywy dla akcji spółek technologicznych stosujących zasady zrównoważonego rozwoju są bardzo korzystne, szczególnie w długim okresie - mówił Courtney Smith, z ASP w Nowym Jorku. Jego zdaniem inwestycje w te akcje przyniosą korzyści przewyższające rynkową przeciętną. Ogólny klimat polityczny sprzyja akcjom spółek stosującym zasady zrównoważonego rozwoju. Inwestowanie w akcje spółek technologicznych od lat jest najlepszym sposobem na osiąganie dużych zysków. Technologia, ze swojej natury, rozwija się szybciej niż pozostałe dziedziny, co pozwala akcjom tych spółek osiągać wartość przewyższającą rynkową przeciętną. Technologia, poza medycyną, jest najlepszym obszarem osiągania zysków i budowania zrównoważonej gospodarki przyszłości -powiedział Courtney Smith kończąc swoje wystąpienie.

Jamie Levey, doświadczony analityk finansowy, z ASP w Zurichu, na przykładzie Cisco Systems - wiodącej spółki stosującej zasady zrównoważonego rozwoju, dała przykład połączenia ponadprzeciętnych wyników finansowych z wysokimi normami społecznymi i etycznymi. Spółka Cisco osiągnęła w ostatnich latach jedne z najwyższych wyników inwestycyjnych. W roku 2000, zainwestowała w Europie już ponad 4 miliardy dolarów. Jest największym dostawcą infrastruktury internetowej.

Podsumowania konferencji dokonał wiceprezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu dr Bolesław Rok. Jego zdaniem na etycznym biznesie mogą zarobić wszyscy: przedsiębiorcy, liderzy biznesu, udziałowcy podejmujący ryzyko, a przede wszystkim obywatele. Wśród polskich biznesmenów konieczna jest zmiana sposobu myślenia w kierunku dobrego zarządzania zasobami ludzkimi, poprawy wizerunku firmy. Etyczne postępowanie w firmach jest opłacalne. Prowadzi do zmniejszenia poniesionych kosztów, zwiększenia efektywności i zwrotu zainwestowanego kapitału. Polskie przedsiębiorstwa na takim etapie, na jakim obecnie się znajdują, powinny jak najszybciej wprowadzać elementy odpowiedzialności etycznej. "Kraje etyczne" szybciej tworzą dobrobyt i bogactwo. Etyki nie można odkładać na później.


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: moralność etyka biznes wizerunek etyka biznesu pr public relations odpowiedzialny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W